fbpx

Jordbruk

https://nu.no

 • Grønt Spatak for naturmangfaldet på Olestølen i Valdres. Fra venstre: Kathrin Aslaksby, Thomas Aslaksby, Åshild Litleskare, Einar Helland Berger, Sigrid Lien og Henriette Stoltenberg

  Vellykka Grønt Spatak på Olestølen

  Fem ungdommar frå Natur og Ungdom var helga 26. - 28. samla på Olestølen i Øystre Slidre for å ta eit såkalla Grønt Spatak. Gjennom praktisk arbeid fekk miljøvernarane lære om korleis ein kan hindre attgroing av kulturlandskapet og stanse tap av naturmangfaldet.

 • Ta et grønt spatak! Foto: Carl-Frederic Salicath/Natur og Ungdom

  Rekordmange unge lærer gårdsdrift i sommerferien

  I disse dager reiser 88 unge miljøvernere til gårds og seters for å ta i et tak i sommerferien. Utplasseringsprosjektet Grønt Spatak er større enn på mange år.

 • Hest på beite ved Olestølen

  Grønt Spatak for naturmangfaldet!

  Bli med på til Olestølen i Valdres 26. - 28. august og lær om miljøvennleg matproduksjon og korleis me tar vare på naturmangfaldet gjennom praktisk arbeid i fantastiske omgivnader. Du treng ingen spesielle kunnskapar på førehand, og reise, kost og losji blir dekka.

 • Faktaark om bier

  Her kan du finne fakta om bier.

 • Jordbruk i Noreg

  Faktaark om korfor det er viktig med jordbruk i Noreg.


 • Uttalelse: Kutt kraftfôrkjøttet!

  Norge har et ansvar for å brødfø befolkningen på egne ressurser. Et kjøttforbruk basert på storskala import og bruk av kraftfôr er usolidarisk og ikke økologisk bærekraftig. Natur og Ungdom samlet til landsmøte 7-10. januar krever at regjeringen setter i verk tiltak for å minke befolkningens kjøttforbruk til et nivå som samsvarer med produksjon på våre egne ressurser.