Jordbruk

https://nu.no

 • Hest på beite ved Olestølen

  Grønt Spatak for naturmangfaldet!

  Bli med på til Olestølen i Valdres 26. - 28. august og lær om miljøvennleg matproduksjon og korleis me tar vare på naturmangfaldet gjennom praktisk arbeid i fantastiske omgivnader. Du treng ingen spesielle kunnskapar på førehand, og reise, kost og losji blir dekka.


 • Faktaark om bier

  Her kan du finne fakta om bier.

 • Jordbruk i Noreg

  Faktaark om korfor det er viktig med jordbruk i Noreg.


 • Uttalelse: Kutt kraftfôrkjøttet!

  Norge har et ansvar for å brødfø befolkningen på egne ressurser. Et kjøttforbruk basert på storskala import og bruk av kraftfôr er usolidarisk og ikke økologisk bærekraftig. Natur og Ungdom samlet til landsmøte 7-10. januar krever at regjeringen setter i verk tiltak for å minke befolkningens kjøttforbruk til et nivå som samsvarer med produksjon på våre egne ressurser.


 • Uttalelse: Stopp nedbyggingen av matjord i Ringsaker!

  Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 10. januar i Fredrikstad, krever at Ringsaker kommune snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av den verdifulle matjorden langs E6 gjennom Ringsaker kommune.

 • Vi har ingen matjord å miste

  Denne høsten skal Stortinget behandle en ny jordvernstrategi. Natur og Ungdom krever at ikke et eneste dekar matjord bygges ned.