Jordbruk

https://nu.no

  • 5000 i tog for framtidsretta landbruk

    Over 5000 møtte opp ved Stortinget for å vise sin støtte til landbrukets krav i jordbruksforhandlingane. Særleg ungdom var godt representert i toget, og gjekk under parolen "Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket!"

  • Natur og Ungdom ber KrF og Venstre vise sunt bondevett

    Tirsdag ble det klart at partene i jordbruksforhandlingene ikke kommer til enighet og at tilbudet nå går til Stortinget. Statens tilbud vil legge jord og familielandbruk over hele landet brakk.

  • Melkekyr fôres med miljøfientlig palmeolje

    I dag meldes at melkekyr fôres på palmeolje. TINE mener det ikke er naturlig å informere forbrukere eller bønder om dette. Avskoging grunnet palmeoljebruk går hardt ut over klima og økosystemer, og gjør Norge mindre selvforsynt.