Fakta

 • Snart starter klimasøksmålet i USA

  Dette faktaarket vil forklare kort hva søksmålet dreier seg om, om klimasøksmål som global trend, og litt om det amerikanske rettsvesenet.

 • Klimaendringer

  Lurer du på hva klimaendringene egentlig er og hvordan vi kan løse det? Les dette faktaarket!

 • Klimakvoter!

  Verdens rike land ble i 1997 enige om Kyoto-avtalen som skal redusere verdens klimagassutslipp med 5 prosent. Et av tiltakene som skulle sørge for at man nådde dette målet var kjøp og salg av klimakvoter.

 • Klimaflyktninger

  Klimaflyktning” er et vagt begrep. Begrepet klimaflyktning er ikke nøn juridisk term, og det sier egentlig veldig lite om grunnen til flukt. Likevel finnes det mange klimaflyktninger.

 • Hovedfunnene fra FNs klimapanels rapport om virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp

  13. april la FNs klimapanel frem sin tredje delrapport, i det som skal bli panelets femte hovedrapport. Klimapanelet har i denne rapporten gått igjennom hvilke tiltak og virkemidler som kan gjøres for å redusere klimagassutslippene. Oppsummering av rapporten finner du her.

 • Hovedfunnene fra FNs klimapanels rapport om virkninger, tilpasning og sårbarhet.

  FNs klimapanel la 31. mars frem den andre delrapporten i det som skal bli panelets femte hovedrapport. Temæt for denne rapporten er konsekvenser av klimændringer, og hvordan samfunnet kan tilpasse seg til disse. Her kan du lese om de viktigste funnene til klimapanelet.