Klima

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. I sin femte hovedrapport er FNs klimapanel mer enn 95 % sikre på menneskeskapte klimaendringer. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom. Norge er et av verdens rikeste land og vi må ta ansvar for å kutte vår klimaforurensning. Natur og Ungdom mener at Norge må halvere de norske utslippene innen 2020. Vi har et enormt potensial for miljøvennlige løsninger, og vi har penger nok til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi et historisk ansvar fordi vi har vært med på å skape problemet. Hvis ikke Norge kutter sine utslipp, hvem skal gjøre det da?

  • Natur og Ungdoms kommentarer til Klimameldingen

    Dette notatet inneholder Natur og Ungdoms oppsummering og kommentarer til de ulike sektorvise tiltakene og virkemidlene som onsdag 25. april ble lagt fram i klimameldingen. Overordnet mener Natur og Ungdom det i klimameldingen ligger flere gode enkelttiltak, men at dette ikke er nok til å oppnå betydelige kutt i de norske klimagassutslippene.

  • – Norges største forurenser går fortsatt fri

    Regjeringen la i dag fram den mye omtalte klimameldingen, som har vært utsatt en rekke ganger. Meldingen inneholder nøn viktige tiltak, men Norges største forurenser, oljeindustrien, slipper fortsatt unna klimadugnaden.

  • Norsk klimapolitikk før Københavntoppmøtet i 2009.

    Et tilbakeblikk som tar for seg hva partiene mente om norsk klimapolitikk opp mot klimaforhandlingene i København.