Klima

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. I sin femte hovedrapport er FNs klimapanel mer enn 95 % sikre på menneskeskapte klimaendringer. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom. Norge er et av verdens rikeste land og vi må ta ansvar for å kutte vår klimaforurensning. Natur og Ungdom mener at Norge må halvere de norske utslippene innen 2020. Vi har et enormt potensial for miljøvennlige løsninger, og vi har penger nok til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi et historisk ansvar fordi vi har vært med på å skape problemet. Hvis ikke Norge kutter sine utslipp, hvem skal gjøre det da?

 • Vil du skrive klimahistorie i Paris?

  Klimaforhandlingene i Paris i desember i år skal ta oss til en ny, bedre klimåvtale. Signalene fra verdens ledere er ikke helt lovende, og for at klima skal settes nok på dagsorden til at det blir klimahandling både i Paris og etter forhandlingene er ferdige i hvert enkelt land er det viktig at vi er mange nok som skaper spetakkel i Paris' gater! Vi søker deg som er villig til å gjøre en innsats før, under og etter forhandlingene for å presse politikerne.

 • Natur og Ungdoms kommentarer til stortingsmeldingen om klimamål 2030

  Klimændringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det er på tide at Norge tar sitt historiske ansvar på alvor, og fastsetter rettferdige mål før toppmøtet i Paris. Dette er Natur og Ungdoms kommentarer til Norges nye klimaforpliktelser.

 • – Erna koker kloden!

  Natur og Ungdom raser over regjeringens klimamål:
  Dette er en plan for et varmere klima.

 • – Milevis unna vårt historiske ansvar

  I dag ble regjeringen og samarbeidspartiene sitt forslag til norske klimamål lagt frem. Målet sikter seg inn på EU sine mål; 40% utslippskutt innen 2030, men med ingen klare mål om hvor stor andel av disse utslippene som skal tas innenlands.

 • Natur og Ungdoms krav til norske klimamål for 2030

  Her følger Natur og Ungdoms krav til norske klimamål for 2030, i forbindelse med at man i desember 2015 skal komme fram til en ny, global klimåvtale i Paris.

 • – Krever klare klimamål

  Flere norske miljøorganisasjoner reagerer i dag kraftig på lekkasjene om regjeringens forslag til nye klimamål uten at det settes et mål for hvor mye som skal kuttes i Norge.