Klima

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. I sin femte hovedrapport er FNs klimapanel mer enn 95 % sikre på menneskeskapte klimaendringer. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom. Norge er et av verdens rikeste land og vi må ta ansvar for å kutte vår klimaforurensning. Natur og Ungdom mener at Norge må halvere de norske utslippene innen 2020. Vi har et enormt potensial for miljøvennlige løsninger, og vi har penger nok til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi et historisk ansvar fordi vi har vært med på å skape problemet. Hvis ikke Norge kutter sine utslipp, hvem skal gjøre det da?

 • Erna vil stanse Norges omstilling ved hjelp av EU og USA

  Statsminister Erna Solberg har varslet at Norge må slutte seg til den kontroversielle handelsavtale TTIP mellom EU og USA. Konsekvensene vil bli omfattende for miljøet. Natur og Ungdom er skeptiske til Ernas nye prioritering.

 • Klimakvoter!

  Verdens rike land ble i 1997 enige om Kyoto-avtalen som skal redusere verdens klimagassutslipp med 5 prosent. Et av tiltakene som skulle sørge for at man nådde dette målet var kjøp og salg av klimakvoter.

 • – Gjør ikke nok for å stanse katastrofale klimaendringer

  Lima, 14.12: Litt over midnatt søndag fant verdens land, to dager på overtid, enighet om veien mot en ny klimåvtale i Paris 2015. – Gjør ikke nok for å stanse katastrofale klimændringer, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Natur og Ungdom om statsbudsjettet: Frykter fremdeles økte utslipp

  I dag ble Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF enige om et statsbudsjett for 2015. Natur og Ungdom
  mener Venstre og KrF har gjort en god jobb på å dytte budsjettet i riktig retning, men mener det fremdeles det er et budsjett for økte utslipp.

 • -Klimaproblemet krever at olja blir liggende

  I København i dag kom FN klimapanel med sin siste rapport om klimændringene. Rapporten skal brukes av verdens land når de skal fastsette mål for utslippskutt og bestemme hvordan de skal nå disse.

 • – Erna presenterer symptombehandling, ikke sykdomsbehandling!

  I dag talte Erna Solberg for verdenssamfunnet i New York. Der var ledere fra land over hele verden samlet. Natur og Ungdom applauderer at Erna vil forplikte seg til å kutte utslipp av kortlivede klimagasser som metan, men mener hun likevel ikke tar tak der det virkelig trengs. – Symptombehandling, ikke sykdomsbehandling, sier NU-leder Arnstein Vestre