Klima

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. I sin femte hovedrapport er FNs klimapanel mer enn 95 % sikre på menneskeskapte klimaendringer. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom. Norge er et av verdens rikeste land og vi må ta ansvar for å kutte vår klimaforurensning. Natur og Ungdom mener at Norge må halvere de norske utslippene innen 2020. Vi har et enormt potensial for miljøvennlige løsninger, og vi har penger nok til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi et historisk ansvar fordi vi har vært med på å skape problemet. Hvis ikke Norge kutter sine utslipp, hvem skal gjøre det da?

 • Klimakvoter!

  Verdens rike land ble i 1997 enige om Kyoto-avtalen som skal redusere verdens klimagassutslipp med 5 prosent. Et av tiltakene som skulle sørge for at man nådde dette målet var kjøp og salg av klimakvoter.

 • – Gjør ikke nok for å stanse katastrofale klimaendringer

  Lima, 14.12: Litt over midnatt søndag fant verdens land, to dager på overtid, enighet om veien mot en ny klimåvtale i Paris 2015. – Gjør ikke nok for å stanse katastrofale klimændringer, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Natur og Ungdom om statsbudsjettet: Frykter fremdeles økte utslipp

  I dag ble Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF enige om et statsbudsjett for 2015. Natur og Ungdom
  mener Venstre og KrF har gjort en god jobb på å dytte budsjettet i riktig retning, men mener det fremdeles det er et budsjett for økte utslipp.

 • -Klimaproblemet krever at olja blir liggende

  I København i dag kom FN klimapanel med sin siste rapport om klimændringene. Rapporten skal brukes av verdens land når de skal fastsette mål for utslippskutt og bestemme hvordan de skal nå disse.

 • – Erna presenterer symptombehandling, ikke sykdomsbehandling!

  I dag talte Erna Solberg for verdenssamfunnet i New York. Der var ledere fra land over hele verden samlet. Natur og Ungdom applauderer at Erna vil forplikte seg til å kutte utslipp av kortlivede klimagasser som metan, men mener hun likevel ikke tar tak der det virkelig trengs. – Symptombehandling, ikke sykdomsbehandling, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!

  I dag lanserte en bred allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse og kirke kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!». Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.