fbpx

Klima

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. I sin femte hovedrapport er FNs klimapanel mer enn 95 % sikre på menneskeskapte klimaendringer. Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom. Norge er et av verdens rikeste land og vi må ta ansvar for å kutte vår klimaforurensning. Natur og Ungdom mener at Norge må halvere de norske utslippene innen 2020. Vi har et enormt potensial for miljøvennlige løsninger, og vi har penger nok til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi et historisk ansvar fordi vi har vært med på å skape problemet. Hvis ikke Norge kutter sine utslipp, hvem skal gjøre det da?

 • -Klimaproblemet krever at olja blir liggende

  I København i dag kom FN klimapanel med sin siste rapport om klimændringene. Rapporten skal brukes av verdens land når de skal fastsette mål for utslippskutt og bestemme hvordan de skal nå disse.

 • – Erna presenterer symptombehandling, ikke sykdomsbehandling!

  I dag talte Erna Solberg for verdenssamfunnet i New York. Der var ledere fra land over hele verden samlet. Natur og Ungdom applauderer at Erna vil forplikte seg til å kutte utslipp av kortlivede klimagasser som metan, men mener hun likevel ikke tar tak der det virkelig trengs. – Symptombehandling, ikke sykdomsbehandling, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!

  I dag lanserte en bred allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse og kirke kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!». Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

 • Klimaflyktninger

  Klimaflyktning” er et vagt begrep. Begrepet klimaflyktning er ikke nøn juridisk term, og det sier egentlig veldig lite om grunnen til flukt. Likevel finnes det mange klimaflyktninger.

 • Hovedfunnene fra FNs klimapanels rapport om virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp

  13. april la FNs klimapanel frem sin tredje delrapport, i det som skal bli panelets femte hovedrapport. Klimapanelet har i denne rapporten gått igjennom hvilke tiltak og virkemidler som kan gjøres for å redusere klimagassutslippene. Oppsummering av rapporten finner du her.

 • Hovedfunnene fra FNs klimapanels rapport om virkninger, tilpasning og sårbarhet.

  FNs klimapanel la 31. mars frem den andre delrapporten i det som skal bli panelets femte hovedrapport. Temæt for denne rapporten er konsekvenser av klimændringer, og hvordan samfunnet kan tilpasse seg til disse. Her kan du lese om de viktigste funnene til klimapanelet.