Natur

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett maken til. Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt. Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi stoppe tapet av naturmangfold.

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.

 • Ny rapport slår alarm om tilstanden til verdens natur: – Vi sager av greina vi sitter på

  FNs naturpanel la 6. mai fram sin tilstandsrapport om verdens natur. Rapporten viser at menneskelig aktivitet nå er grunnen til den største utryddelsen av arter noensinne. Hele 1 million av verdens totalt 8 millioner kjente dyr og plantearter er i ferd med å utryddes.

 • Natur og Ungdoms innspill til regjeringsforhandlingene mellom Krf, Venstre, Høyre og Frp

  Natur og Ungdom har klare forventninger til regjeringsforhandlingene som Krf nå går inn i. Dette er miljøsakene som er viktigst at blir innfridd i en regjeringsplattform.

 • Regjeringa må skjerpe innsatsen mot plast

  Den enorme mengda plast som endar i naturen er eit alvorleg miljøproblem både nasjonalt og globalt. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 2.-3. juni, krev at regjeringa innfører effektive tiltak for å redusere plastbruken og for å rydde opp i plasten som er i naturen.

 • Ingrid Skjoldvær fjernes av politiet

  Gruveaksjonister i retten

  I dag 29. november starter rettsakene mot de første aksjonistene som lenket seg mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i retten.

 • – Tida for giftskandaler er over

  I dag ga Miljødirektoratet sin vurdering av hvor et nytt, nasjonalt deponi for farlig avfall bør ligge. Natur og Ungdom mener det bør stilles ekstremt strenge krav til det nye deponiet.

 • Fakta om bier

  Tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler i jordbruket er hovedårsakene til at vi får stadig færre bier i Norge. Biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter. En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder.