Natur

 • Ingrid Skjoldvær fjernes av politiet

  Gruveaksjonister i retten

  I dag 29. november starter rettsakene mot de første aksjonistene som lenket seg mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i retten.

 • – Tida for giftskandaler er over

  I dag ga Miljødirektoratet sin vurdering av hvor et nytt, nasjonalt deponi for farlig avfall bør ligge. Natur og Ungdom mener det bør stilles ekstremt strenge krav til det nye deponiet.

 • Fakta om bier

  Tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler i jordbruket er hovedårsakene til at vi får stadig færre bier i Norge. Biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter. En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder.

 • Ingen grønne skoger uten gull

  Natur og Ungdom har sammen med en rekke andre organisasjoner sendt brev til regjeringen for å kreve mere penger til vern av skog. Organisasjonene som samlet har over en million medlemmer ber regjeringen om 150 millioner til frivillig skogvern.


 • Ingen giftskandale i Brevik – gi oss en nasjonal avfallsplan nå!

  Uttalelsen ble vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte 7.-10. januar 2016.
  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at Norge får en helhetlig nasjonal avfallsplan, og at våre krav følges dersom det etableres et giftdeponi i Norcems gamle gruver i Brevik.


 • Uttalelse: Ingen monsterbro over Håøya!

  Det biologiske mangfoldet på Håøya i Oslofjorden trues av en bro ingen vil ha. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges og at vi heller bedrer trafikksikkerhet og etablerer kollektivfelt i Oslofjordtunnelen med et nytt løp.