fbpx

Natur

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett maken til. Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt. Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi stoppe tapet av naturmangfold.

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.

 • Redd elvene!

  Natur og Ungdom er tilstede på Ekstremsportveko i Voss i forbindelse med at kampanjen Redd Elvene arrangerer debatt om vassdragsvern.

 • Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern

  25. august 2014 sendte Natur og Ungdom, sammen med andre organisasjoner for miljø, friluftsliv og industri dette brevet til regjeringen. Natur og Ungdom krever at det blir satt av nok midler til skogvern i statsbudsjettet 2015.

 • Naturvern

  Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett på svært lang tid.Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt.

 • Natur i krise

  Hvert 10. minutt forsvinner det en art fra jorda. Det er mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn det som er normalt. Norsk natur er også truet.

 • En useriøs miljøbløff

  Bakvendtlandbruksminister Sylvi Listhaug prøver å fremstille naturødeleggende, statssubsidierte skogsbilveier som et miljøtiltak. Det er en useriøs miljøbløff, og denne typen subsidiering av miljøødeleggelse må avskaffes.

 • Umulig å nå 2020-målet med dagens skogverntempo

  Med dagens skogverntempo vil Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ha fylt 85 år før Norge når målet om 10 prosent skogvern. Og det vil være mer enn tretti år for sent, da ti prosent skogvern er et minimum for å redde naturmangfoldet og oppfylle internasjonale forpliktelser innen 2020. Med vern av tretti nye områder i januar har Norge kun vernet 2,5 prosent av den produktive skogen.