fbpx

Natur

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett maken til. Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt. Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi stoppe tapet av naturmangfold.

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.

 • Alle gode ting er tre

  Tross nytt vernevedtak må Norge fortsette arbeidet med en god skogpolitikk. I et ulendt terreng av motstridende interesser har budskapet fra naturvernorganisasjoner begynt å vinne fram, men er det nok? - skriver skoleelev Ingrid Hildrum fra Namsos i sin kronikk.

 • 30 nye skogområder vernet

  Regjeringen vernet 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern. Viktig for naturmangfoldet. Natur og Ungdom jubler for skogvern.

 • Karbonet verden glemte

  I kveld viser NRK Ut i naturen programmet «Skogen verden glemte». I programmet formidles kunnskap om et karbonlager få kjenner til, og paradokset at Norge verner for klimaets skyld i Brasil, men hogger og lager plantasjer av skogen her hjemme.

 • Klare krav til ny klima- og miljøvernminister

  Erna Solberg presenterte i dag sin regjering. Natur og Ungdom møtte opp ved slottet for å gratulere ny klima- og miljøvernminister, Tine Sundtoft, og overrekke henne en stillingsinstruks for den nye jobben.

 • Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur

  – Ber Senterpartiet legge hagla på hylla

  I dagens Nationen går en samlet programkomite i Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen sammen for å utrydde all ulv i Norge. Natur og Ungdom mener dette er en skivebom fra Senterpartiet og ber dem legge hagla på hylla.

 • Rødlista arter – Hva er det egentlig?

  I miljøsaker er rødlista arter svært ofte et viktig argument, men hva er det egentlig? Nylig var det stor diskusjon i stortinget om fuglen Svarthalespove er rødlista eller ikke. Rødlistede arter som ål, uer og elvemussling er viktige argumenter mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Men hva er egentlig rødlista? Og hva skal til for at en art blir rødlistet?