fbpx

Natur

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett maken til. Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt. Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi stoppe tapet av naturmangfold.

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.


  • Vern Songlia og Grytdalen no!

    Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2012, krev at det innførast vern av områda Songlia og Grytdalen i Orkdal og Snillfjord kommunar.


  • Vern skogene våre!

    Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. -8. januar 2012, krever at regjeringen verner skogområdene Gampedalen og Hvalpåsen i Buskerud. Forskere anbefaler at ti prosent av den produktive norsk skogen må vernes for å stoppe det store tapet av naturmangfold. Så langt har bare 2 prosent blitt vernet. Dermed er det viktigere enn noensinne å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger.