Nyheter

 • Deltakere på sommerleir i Arkhangelsk blir bedre kjent.

  Krisepakka tar oss ett skritt framover og to skritt tilbake

  I dag ble stortinget enige om den tredje krisepakken fra regjeringen som skal stimulere næringslivet og sette fart på økonomien. Natur og Ungdom mener krisepakka gir alt for mye til oljeindustrien, men roser lovnadene om investeringsbeslutning på karbonfangst- og lagring og økt støtte til havvind, grønn skipsfart og miljøteknologiordning.

 • Krisepakke for både økonomi, natur og klima

  I dag leverte elleve miljøorganisasjoner innspill til regjeringen om hvordan vi kan velge de riktige tiltakene for å styrke sysselsetting og økonomien. Vi må velge tiltakene som også tar oss i riktig retning for å løse naturkrisa og klimakrisa.

 • Gi oss et statsbusjett for framtida!

  I disse dager forhandles det om neste års statsbudsjett. Klimaendringene venter ikke, og det kan ikke politikerne gjøre heller. Her er Natur og Ungdoms hovedkrav til statsbudsjettet 2019.