Nyheter

  • Gi oss et statsbusjett for framtida!

    I disse dager forhandles det om neste års statsbudsjett. Klimaendringene venter ikke, og det kan ikke politikerne gjøre heller. Her er Natur og Ungdoms hovedkrav til statsbudsjettet 2019.