Fakta

 • Arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja. Figur: Natur og Ungdom

  Arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja

  Arbeidsplasser er et viktig argument i debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Myndighetenes kunnskapsinnhenting har så langt vist et større potensiale i fornybare næringer.

 • Ny rapport: Olje i Barentshavet knuser klimamål

  Olje- og gassutvinning i Barentshavet vil føre til enorme utslipp og hindre oss i å nå klimamål, fastslår en ny rapport fra Natur og Ungdom.

 • 10ting klimagassutslipp

  Statoil og klimasgasseksport

  Norge er en storeksportør av klimagassutslipp. Norsk olje og gass står for i underkant 1,5 prosent av verdens årlige klimagassutslipp fra fossil energi.

 • Statoil og skifergass

  Statoil og skifergass

  Statoil er involvert i miljøskadelig skifergass. I staten Maryland forurenset de drikkevannet til 6 millioner amerikanere med giftig borevæske, da en gassbrønn eksploderte i 2011.

 • Statoil i diktatur

  Statoil i ettpartistater og diktaturer

  Statoil er i dag tilstede i flere konfliktfylte områder i verden. Selv skriver Statoil på sine nettsider at de i sine internasjonale prosjekter forplikter seg til å "Sikre åpenhet, antikorrupsjon og respekt for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder".

 • Seismikk

  Seismikk

  Seismikk brukes av petroleumsnæringa før og under olje- og gassproduksjon for å kartlegge petroleumsforekomstene under havbunnen.