Olje

Det er allerede funnet nok kull, olje og gass i verden til å koke kloden. Natur og Ungdom krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned.

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Det er to hovedsaker Natur og Ungdom jobber med i vårt oljearbeid. Vi skal sørge for at det ikke åpnes for oljevirksomhet, av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den andre er at vi har gått til søksmål mot staten sammen med Greenpeace for at de nye tillatelsene for oljeboring i Barentshavet skal trekkes tilbake.

 • – Verdens klima tåler ikke mer olje i nord

  Regjeringen slapp mandag nyheten om at de åpner for leteboring i sørøst i Barentshavet, på grensen til Russland. – Verdens klima tåler ikke at vi åpner flere områder for oljeboring, sier nestleder Arnstein Vestre.

 • Unge aktivistar møter SP-leiar

  Laurdag 6. april var representantar frå Natur og Ungdom til stades utanfor Senterpartiet sitt landsmøte. Der fekk politikarane møte aksjonistar med banner mot oljeboring, og Liv Signe Navarsete mottok gåver og kort ifrå fylkesleiarane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med ein klar beskjed om at Senterpartiet må gå i mot forslaget om å opne for oljeboring i Lofoten.

 • Statoils virksomhet i utlandet

  Natur og Ungdom har laget et notat som viser nø av Statoils virksomhet i utlandet. Les om Statoils aktivitet i korrupte land og land med diktatur, og lær hvorfor det er problematisk at oljeindustrien ikke har internasjonale kjøreregler for miljø.

 • Illustrasjonsbilde oljeplattform

  – Kom deg tilbake på skolebenken

  Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.


 • Fisk og oljevirksomhet

  Olje- og gassutvikling påvirker situasjonen til fiskebestandene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for miljøet i havet. Natur og Ungdom krever at fisk prioriteres framfor forurensende oljeindustri.

 • Olje

  Den viktigste årsaken til klimaproblemet er bruken av fossilt brensel, som olje, kull og gass.