Olje

Det er allerede funnet nok kull, olje og gass i verden til å koke kloden. Natur og Ungdom krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned.

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Det er to hovedsaker Natur og Ungdom jobber med i vårt oljearbeid. Vi skal sørge for at det ikke åpnes for oljevirksomhet, av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den andre er at vi har gått til søksmål mot staten sammen med Greenpeace for at de nye tillatelsene for oljeboring i Barentshavet skal trekkes tilbake.

 • FOTO: Johanna Hanno/Greenpeace

  25. konsesjonsrunde – Regjeringa må tilbake på skolebenken

  Regjeringen har kommet med sitt forslag til 25. konsesjonsrunde. Det er en tildeling av nye steder det skal bli tillatt å bore etter olje i. Disse tillatelsene strider mot kunnskapen vi har om lokalmiljøet i Arktis, og oljeboring som versting i klimakrisen

 • En real drittpakke til dagens ungdom

  Flertallet på Stortinget vil flytte iskantsonen til det som kalles 15% isfrekvens. Dette er litt lengre sør enn der den er i dag, men tuenvis av kilometer lengre nord enn det miljøekspertene anbefaler. Miljøekspertene anbefaler en grense på 0,5% isfrekvens basert på nye kunnskap om den verdifulle naturen der. Grensen til Stortinget settes rett over oljetillatelser som allerede er delt ut. Dette er på ingen måte en miljøseier.

 • Både FRP og AP støtter regjeringas iskantgrense

  I dag sikret FRP at regjeringas iskantgrense på 15 % isfrekvens får flertall på Stortinget. Dette kom like etter at også AP i går kveld ga sin støtte til regjeringas iskantgrense.

 • AP må få ut fingeren: Iskantsonen trenger dere

  Over et år har gått siden vi fikk fagrapportene, men fortsatt vil ikke Arbeiderpartiet signalisere om de vil lytte til havforskere eller oljelobbyister.

 • Natur og Ungdom avslører omfattende miljøkriminalitet

  Natur og Ungdom har avdekket ulovlige utslipp av giftige kjemikalier til havet. Derfor anmelder vi oljeselskapene!

 • Nye oljeblokker er det siste vi trenger nå!

  30.mars utlyser regjeringen 36 nye oljeblokker. Natur og Ungdom oppfordrer elever til å bli med på streik 24.april for at Norge skal ta mer klimaansvar.