Olje

Det er allerede funnet nok kull, olje og gass i verden til å koke kloden. Natur og Ungdom krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned.

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Det er to hovedsaker Natur og Ungdom jobber med i vårt oljearbeid. Vi skal sørge for at det ikke åpnes for oljevirksomhet, av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den andre er at vi har gått til søksmål mot staten sammen med Greenpeace for at de nye tillatelsene for oljeboring i Barentshavet skal trekkes tilbake.

 • Regjeringen vil ha enda mer oljeboring

  Regjeringen har foreslått å dele ut enda flere oljelisenser, blant annet i de sårbare områdene i Barentshavet og ved Mørebankene.

 • Lofoten, Vesterålen og Senja er vunnet!

  I dag har Arbeiderpartiet snudd i saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er en historisk dag for miljøet!

 • Equinor må ut av Australbukta

  Flere oljeselskaper har trukket seg fra Australbukta etter sterk motstand fra lokalbefolkningen i Australia. Men for Equinor er kanskje ingen jobb for skitten? Her finner du noen av hovedpunktene i vår høringsuttalelse om Equinors oljeplaner i Australbukta.

 • Regjeringens siste tilskudd til klimakatastrofen: Nye oljelisenser i sårbare områder

  FNs klimapanels siste rapport sier at verden må gå gjennom drastiske endringer for å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming. Som en respons har regjeringen i dag delt ut 83 nye oljelisenser.

 • Equinor vil kaste giftig avfall i sjøen

  Equinor har søkt om tillatelse til å slippe ut 560 liter giftig avfall i svart kategori på Trollfeltet i Nordsjøen. Svart kategori er den høyeste fareklassen for kjemikalier som slippes ut i forbindelse med norsk olje- og gassproduksjon. Natur og Ungdom og Bellona krever at bruken avsluttes.

 • Norsk olje skaper klimaendringer

  I lang tid har ikke nordmenn sett på olje som en del av klimapolitikken, men dette er i ferd med å snu. Dette arket vil beskrive argumentene våre i detalj, og vil derfor være litt komplisert. Nå som du er advart kan vi sette i gang.