Olje

Det er allerede funnet nok kull, olje og gass i verden til å koke kloden. Natur og Ungdom krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned.

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Det er to hovedsaker Natur og Ungdom jobber med i vårt oljearbeid. Vi skal sørge for at det ikke åpnes for oljevirksomhet, av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den andre er at vi har gått til søksmål mot staten sammen med Greenpeace for at de nye tillatelsene for oljeboring i Barentshavet skal trekkes tilbake.


 • Natur og Ungdom krever en grønn regjeringserklæring

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. - 9. januar 2018, krever at en ny regjeringserklæring ikke etterlater de store miljøproblemene til dagens unge. Det haster å stanse klimaendringene og bevare natur, og denne stortingsperioden er avgjørende for om Norge tar vår del av ansvaret. Natur og Ungdom mener følgende hovedkrav må innfris:

 • Slik vinner vi klimasøksmålet

  Mandag 5. februar anket Natur og Ungdom og Greenpeace klimasøksmålet. Vi mener at miljøskadelig oljeboring i Arktis og Barentshavet bryter med grunnlovens miljøparagraf 112, og at dommen i Oslo tingrett er feil. 23. konsesjonsrunde innebærer en storstilt utbygging av olje som hverken klimaet eller det lokale miljøet i Arktis tåler. Her kan du lese om hvorfor vi tapte, og hvordan vi planlegger å vinne i neste rettsinstans.

 • Natur og Ungdom anker klimasøksmålet

  Natur og Ungdom og Greenpeace anker dommen i klimasøksmålet til Høyesterett.

 • Uforsvarlig olje-utlysning i Barentshavet

  Mandag 14. januar la regjeringen en ny lisensrunde på norsk sokkel kalt TFO 2018 ut på høring. Natur og Ungdom mener TFO-ordninga må avskaffes, og at det er uansvarlig å åpne for oljeboring i så sårbare og kontroversielle områder i Barentshavet.

 • Ny regjeringsplattform: Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefritt!

  Nå feirer vi en viktig delseier i arbeidet for Norges klimaansvar og å ta vare på våre sårbare og verdifulle økosystemer og fiskeressurser.

 • Klimasøksmålet: Staten frifinnes

  Natur og Ungdom er uenige i dommen fra tingretten, som sier at staten frifinnes for brudd på grunnloven. En av hovedgrunnene for dommen er at de mener utslipp fra norsk olje i utlandet ikke skal regnes med i Norges klimaregnskap.