Oppdrett

 • Jubler for miljøvennlig oppdrett i Tromsø

  Tromsø kommune vil ikke tillate nye oppdrettskonsesjoner som ikke er lukkede anlegg.

 • Inviterer til fjordtokt for miljøvennlig oppdrett

  Natur og Ungdom mener opprettslaksen må over i lukka anlegg for å bevare rene fjorder, økosystem og fiskeri. Nå inviterer vi til "Fjordtoktet 2018" sammen med Naturvernforbundet i Troms, som skal sette fokus på miljøutfordringene med faglig seminar, protesttog med båter, konsert og paneldebatt.

 • Møtte Per Sandberg med oppskrift på fiskesuppe

  Da fiskeriminister Per Sandberg besøkte Svolvær i dag i anledning VM i Skreifiske, tok han seg tid til å møte Vågan Natur og Ungdom. De ga ham tips til ny oppdrettpolitikk, skrevet som en oppskrift på «Natur og Ungdoms fiskesuppe».

 • Rødt lys for oppdrettsvekst

  Natur og Ungdom mener det må gjøres store endringer i det nye regelverket for vekst i oppdrettsnæringa, trafikklyssystemet, før det kan brukes til å tillate produksjonsvekst. Slik det er i dag, strider trafikklyssystemet mot kvalitetsnormen for villaks, i tillegg til at det tar hensyn til alt for få miljøindikatorer.

 • Regjeringen undergraver havets framtidige ressursgrunnlag

  Regjeringens havstrategi legger opp til mer olje, mer bunntråling, mer oppdrett og mer gruvevirksomhet - ikke en bærekraftig bruk av havområdene våre.

 • Hva er problemet med lakselus?

  Lakselus er en av de største miljøutfordringene i oppdrettsnæringa i dag. Den gir store tap fordi den skader og tar livet av mye oppdrettslaks. Spredning av lakselus ut av oppdrettsanleggene er en enorm trussel mot villaks, sjøørret og sjørøye. Lakselus er en viktig grunn til at det omtrent ikke har vært økning i lakseproduksjonen siden 2012.