fbpx

Saker

 • Lofotfiske

  Hvorfor fisk er miljøvern

  Norge har alltid vært en fiskerinasjon. En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Den viktigste utfordringen har vært og vil fortsette å være å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker.

 • Olje

  Den viktigste årsaken til klimaproblemet er bruken av fossilt brensel, som olje, kull og gass.

 • Uforsvarlig avgjørelse av Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementet har gitt dispensasjon til kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger i Sogn og Fjordane.