fbpx

Saker

 • Natur og Ungdom krever et forbud mot bruk av sjødeponi. (Foto: Line Lønning)

  – Galskap å bruke fjordene som avfallsplass

  Natur og Ungdom krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. I dag er det bare Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Tyrkia og Norge som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift vil gjøre uopprettelige skader på sårbar natur og er svært omstridt internasjonalt.


 • Vern Songlia og Grytdalen no!

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2012, krev at det innførast vern av områda Songlia og Grytdalen i Orkdal og Snillfjord kommunar.


 • Forby gruvedumping!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2012 krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. Det må legges bærekraftige planer for norsk mineralutvinning, som ikke gjør uopprettelige skader på sårbar natur.


 • Vern skogene våre!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. -8. januar 2012, krever at regjeringen verner skogområdene Gampedalen og Hvalpåsen i Buskerud. Forskere anbefaler at ti prosent av den produktive norsk skogen må vernes for å stoppe det store tapet av naturmangfold. Så langt har bare 2 prosent blitt vernet. Dermed er det viktigere enn noensinne å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger.


 • Fisk og oljevirksomhet

  Olje- og gassutvikling påvirker situasjonen til fiskebestandene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for miljøet i havet. Natur og Ungdom krever at fisk prioriteres framfor forurensende oljeindustri.

 • Ylva Eline Johansen på fiskemottaket

  Ord og uttrykk i fiskeridebatten

  I fiskeridebatten er det mange ord og uttrykk og holde styr på. Et knippe av dem har vi samlet her.