Saker

 • Russlands klimapolitikk: Mot Arktis og forbi!

  Russland er det fjerde største utslippslandet i verden etter Kina, USA, og India. Siden Parisavtalen ble vedtatt i 2015 har det derfor vært knyttet store forventninger til hvordan oljelandet, Russland, skal kutte i sine klimagassutslipp. I mars ble endelig de nasjonale utslippsmålene lansert. Men det som først ser lovende ut på papiret kan vise seg å bare være et triks med tall.

 • Riksrevisjonen sløyer Stortingets fiskeripolitikk!

  I dag 28. april 2020 kl. 11.30 offentliggjorde Riksrevisjonen sin rapport "Kvotesystemet i kyst- og havfisket". Her gjennomgår de hvorvidt dagens kvotesystem for fiskeriene oppfyller prinsippene Stortinget har bestemt for fiskeripolitikken.

 • Streikerekord!

  Den 24. April satte vi rekord i antall demonstrasjoner i Norge, med over 1300 registrerte streiker!

 • Hva skjer på digital skolestreik?

  Den 24. April streiker ungdommen nok en gang skolen for klimaet, men denne gangen er streiken digital!

 • Lær om NU’s fiskeri- og oppdrettsarbeid

  Verden trenger mer bærekraftig mat hvis vi skal brødfø hele befolkninga. Norge har en sykt lang kyst der det går an å produsere mye bærekraftig, sunn og god mat. NU mener det er viktig for Norge og Verden at vi produserer sjømat gjennom fiskeri, men også oppdrett. Likevel er det miljøproblemer knytta til begge deler. Her er hvordan NU sentralt jobber for å få fram løsningene og få bukt med problemene.