Saker

 • Vil DU være med på studietur til Russland?

  Har du lyst til å lære mer om russisk miljøpolitikk og atomkraft? Har du lyst til å møte Natur og Ungdoms samarbeidsorganisasjoner i Russland - og bli med på erfaringsutveksling og danne nye vennskap? Og ikke minst - se og utforske Russlands uslepne diamant Murmansk?

 • Krev din rett til et levelig miljø

  Bli med på klimasøksmålet mot oljeboring i Arktis og få materiell til kampen for et levelig klima!

 • Tillater oljeboring ved Trænarevet – Hasardspill med sårbar natur

  Natur og Ungdom vil nå klage på vedtaket inn til klima- og miljødepartementet: – Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten. Skjer det et utslipp her kan oljesølet drifte langt inn på områdene han har fått vernet, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

 • Vil du sitte i ett av Natur og Ungdoms utvalg?

  I utvalg kan du lære mye om en miljøsak du interesserer deg for. Skriv en kort epost til au@nu.no innen 31. august om hvem du er, hvilket utvalg du er interessert i, og hvorfor du vil sitte i utvalget.

 • Status for gruveprosjektene

  Både Repparfjord og Førdefjorden står i fare for å bli brukt som søppelplass for gruveavfall. Ved Repparfjord har Nussir ASA fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Ved Førdefjorden har Nordic Mining AS fått utslippstillatelse og søkt om driftskonsesjon. Hva skjer med sakene videre?

 • Nasjonal skolestreik 30. august

  Fredag 22. mars, og 24. mai i år streiket tusenvis av elever over hele landet for at politikerne skal ta mer ansvar i klimakampen. Vi har enda ikke fått gode klimatiltak fra regjeringen - derfor streiker vi skolen igjen.