Saker

 • Ferjefri E39.

  Ferjefri E39 er en legendarisk feilprioritering

  Ferjefri E39 vil koste 150 milliarder kroner, penger som kunne gått til kollektivtrafikk og jernbane. - Det er mye å betale for økte utslipp og massive naturinngrep, sier Anton Petter Hauan.

 • På tide å øke ambisjonsnivået!

  2011 ble et rekordår for fornybar energi i Norge. Foreløpige tall fra SSB viser at andelen fornybar energi i Norge i 2011 var på 65 prosent, det vil si 2 prosentenheter unna målet for 2020. Er det på tide å øke ambisjonsnivået?

 • Verdens fremste sjømatnasjon?

  I løpet av kort tid legger Regjeringen fram ei stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Natur og Ungdom og Spire har store forventninger til innholdet i denne meldinga.

 • Rekordår for vinden

  2012 ble et rekordår for produksjon av vindkraft i Norge. Det ble satt i drift 195,3 MW ny vindkraft og produsert til sammen mer enn 1,5 TWh, viser nye tall fra Norges vassdrag- og energidirektorat. Det ligger an til at denne økningen innen vindkraft vil fortsette. Natur og Ungdom ønsker den nye fornybare energien velkommen.

 • Silje Lundberg, Lars Haltebrekken og Arild Hermstad

  Krever reduserte utslipp i Nasjonal Transportplan

  54 organisasjoner og tre fylkesordførere overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at Nasjonal Transportplan fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

 • Nasjonal Transportplan må ta klimaforliket på alvor

  Nasjonal Transportplan må ta klimaforliket på alvor

  Natur og Ungdom krever at Nasjonal Transportplan blir et veikart for en miljøvennlig transportpolitikk som tar klimaforliket på alvor, skriver Natur og Ungdoms fylkesledere på Østlandet i flere aviser. Les innlegget her.