Saker

 • Åpnet aksjonscamp i Vevring

  Natur og Ungdom trapper opp kampen mot det omsøkte sjødeponiet i Førdefjorden og i dag åpnet leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, aksjonscampen. Nærmere 70 ungdommer er samlet i Vevring denne helga.

 • Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur

  – Ber Senterpartiet legge hagla på hylla

  I dagens Nationen går en samlet programkomite i Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen sammen for å utrydde all ulv i Norge. Natur og Ungdom mener dette er en skivebom fra Senterpartiet og ber dem legge hagla på hylla.


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.

 • Illustrasjonsbilde oljeplattform

  – Kom deg tilbake på skolebenken

  Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.

 • Arvid Grundekjøn (H) fikk pokal av Natur og Ungdom

  Fikk pokal for køprising

  Natur og Ungdom møtte ordfører Arvid Grundekjøn og overrakte premie for at Kristiansand har blitt Norges første by til å innføre køprising!

 • Stavanger NU aksjonerer for bybane

  Bygg bybane nå!

  Onsdag aksjonerte Stavanger Natur og Ungdom for bybane i Stavangers mest trafikkerte gate. 20 ungdommer ga klar beskjed om hva byen trenger, nemlig bedre kollektivtrafikk, mindre kø og lavere klimagassutslipp.