Saker

 • Russland: En potensiell grønn gigant?

  Visste du at Russland er det landet i verden med størst potensiale for fornybar energiproduksjon? Russland er et enormt land med store naturressurser tilgjengelig overalt. Særlig er disse godt egnet til produksjon av fornybar energi. Dette gjelder også områder som mange vil se på som ubrukelige, slik som tundræn i Sibir og det kalde og ugjestmilde Nordvest-Russland.

 • Atomkraft – En sikkerhetstrussel eller prisverdig gambling?

  I Nordvest-Russland, 20 mil fra grensa til Norge, ligger den tikkende miljøbomben Kola atomkraftverk. Det skriver Oskar Njå, energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, i dagens utgave av avisen Dagen.


 • Uttalelse: Nei til utviding av Bergen Lufthamn Flesland

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023).

 • Uttalelse: Steng Haldenreaktoren!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krever at Haldenreaktoren stenges og at konsesjonen ikke blir forlenget etter at den utløper i 2014. Hvert år produserer reaktoren circa 10 kilo livsfarlig avfall, styrker den internasjonale atomindustrien og forlenger levetiden til gamle utenlandske reaktorer.


 • Uttalelse: gi oss et miljøvalg!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever at stortingsvalget høsten 2013 blir et miljøvalg og at alle de politiske partiene viser miljøansvar i året som kommer.

 • Kollektivkampanjen krever flere tiltak for å få kollektivtransporten opp og fram, blant annet skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort og skatt på det som i dag er gratis parkeringsplasser

  Stortinget svikter egne løfter

  Mandag behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. I 2009 lovte alle andre partier på Stortinget å gå inn for dette, fire år senere har alle snudd.