Saker

 • Atomkraft – En sikkerhetstrussel eller prisverdig gambling?

  I Nordvest-Russland, 20 mil fra grensa til Norge, ligger den tikkende miljøbomben Kola atomkraftverk. Det skriver Oskar Njå, energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, i dagens utgave av avisen Dagen.


 • Uttalelse: Nei til utviding av Bergen Lufthamn Flesland

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023).

 • Uttalelse: Steng Haldenreaktoren!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krever at Haldenreaktoren stenges og at konsesjonen ikke blir forlenget etter at den utløper i 2014. Hvert år produserer reaktoren circa 10 kilo livsfarlig avfall, styrker den internasjonale atomindustrien og forlenger levetiden til gamle utenlandske reaktorer.


 • Uttalelse: gi oss et miljøvalg!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever at stortingsvalget høsten 2013 blir et miljøvalg og at alle de politiske partiene viser miljøansvar i året som kommer.

 • Kollektivkampanjen krever flere tiltak for å få kollektivtransporten opp og fram, blant annet skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort og skatt på det som i dag er gratis parkeringsplasser

  Stortinget svikter egne løfter

  Mandag behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. I 2009 lovte alle andre partier på Stortinget å gå inn for dette, fire år senere har alle snudd.

 • Doha: Utviklingsland tvunget til enighet

  En dag på overtid ble klimatoppmøtet i Doha avsluttet. Natur og Ungdom mener utfallet svikter i å ta de klimahensynene verden nå krever - Her har de rike landene presset utviklingslandene til å skrive under på en avtale som ikke er i nærheten av å være god nok, sier leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg.