Saker

 • Klimasøksmålet til Borgarting lagmannsrett

  Borgarting lagmannsrett har satt dato for neste runde i retten for klimasøksmålet.

 • Ønsket oljemenigheten velkommen til Hammerfest

  Troms- og Finnmark Natur og Ungdom har aksjonert utenfor Barenstkonferansen, og fikk blant annet konfrontert olje- og energiminister Terje Søviknes. Vi krever stans i miljøskadelig norsk petroleum.

 • Natur og Ungdoms krav til jordbruksoppgjeret 2018

  Natur og Ungdom har følgjande krav til årets forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane om vilkåra for det norske jordbruket:
  1. Jordbruket må i større grad basere seg på bruk av norsk jord, og mindre på bruk av utanlandske ressursar
  2. Det må bli lettare for ungdom å kome inn i jordbruket
  3. Det årlege jordbruksoppgjeret må vere ein opnare prosess

 • Varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er på horisonten!

  Et varig vern av Lofoten Vesterålen og Senja fra oljeboring er på horisonten! Over halvparten av Arbeiderpartiets fylkeslag står nå på vår side i kampen mot oljeboring i LoVeSe, og Unge Høyres programkomite vil endre partiets politikk på saken.

 • Natur og Ungdoms sommarleir på Ramberg. Foto: Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom

  Jubler for Unge Høyre

  Et flertall i Unge Høyres programkomité har i dag tatt en helomvending, og vil nå verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom har lenge jobbet opp mot ungdomspartiet, og nå kan vi gi oss selv en klapp på skuldra - for vi er definitivt et skritt nærmere mål.

 • Klimasøksmålet må møte i Lagmannsretten

  Høyesteretts ankeutvalg har avvist forespørsmålen om at klimasøkmsålet får anke direkte til høyesterett. Saken ankes da til lagmannsretten slik vanlig prosedyre er. Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet.