Saker


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.

 • Illustrasjonsbilde oljeplattform

  – Kom deg tilbake på skolebenken

  Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.

 • Arvid Grundekjøn (H) fikk pokal av Natur og Ungdom

  Fikk pokal for køprising

  Natur og Ungdom møtte ordfører Arvid Grundekjøn og overrakte premie for at Kristiansand har blitt Norges første by til å innføre køprising!

 • Stavanger NU aksjonerer for bybane

  Bygg bybane nå!

  Onsdag aksjonerte Stavanger Natur og Ungdom for bybane i Stavangers mest trafikkerte gate. 20 ungdommer ga klar beskjed om hva byen trenger, nemlig bedre kollektivtrafikk, mindre kø og lavere klimagassutslipp.

 • Natur og Ungdom aksjonerte mot Oslopakke 3

  Ikke vedta økte utslipp

  I dag behandler Oslo bystyre  den reviderte utgaven av Oslopakke 3. Natur og Ungdom og til sammen 13 andre organisasjoner markerte motstand mot en transportplan for økte utslipp, og demonstrerte ved Rådhuset tidligere i dag.

 • Klimaet krever et ambisiøst klimaforlik

  I dag ble oppropet for at forhandlingene skal gjenopptas overlevert til de syv stortingspartiene, da kunne også Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet meddele at de regjeringspartiene åpner for nye forhandlinger.