Saker


 • Fornybar energi må erstatte Kola atomkraftverk!

  Vitaly Servetnik fra russisk Natur og Ungdom møtte i dag Jonas Gahr Støre på 26-årsdagen til Tsjernobylulykken. Utenriksministeren fikk en selvmalt matroshka i gave for å hjelpe han å huske at Kola atomkraftverk fremdeles er i drift og utgjør en stor sikkerhetsrisiko.

 • – Norges største forurenser går fortsatt fri

  Regjeringen la i dag fram den mye omtalte klimameldingen, som har vært utsatt en rekke ganger. Meldingen inneholder nøn viktige tiltak, men Norges største forurenser, oljeindustrien, slipper fortsatt unna klimadugnaden.

 • Kola atomkraftverk, et nytt Tsjernobyl?

  26.april for 26 år siden eksploderte en av reaktorene på Tsjernobyl atomkraftverk. Kun 20 mil fra norskegrensa i Nordvest-Russland ligger Kola atomkraftverk. Natur og Ungdom, russisk NU (PiM), Bellona, Norges Naturvernforbund, Greenpeace, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom og Changemaker vil at du skal kreve sikker av Kola atomkraftverk for å unngå et nytt Tsjernobyl på www.stopkolanpp.com

 • Atomkrafttilførsel fra Russland – en kortsiktig og farlig løsning

  Finnmark har hatt en enorm økning av energiforbruk i industri- og petroleumssektoren, og dette har ført til et stort underskudd på kraft. Statnetts svar er å forsyne Finnmark med atomkraft fra Kola-halvøya. Natur og Ungdom mener dette er en kortsiktig og farlig løsning på problemet.

 • Norsk klimapolitikk før Københavntoppmøtet i 2009.

  Et tilbakeblikk som tar for seg hva partiene mente om norsk klimapolitikk opp mot klimaforhandlingene i København.

 • Miljømessig uforsvarlig gruvedrift

  I dag la Direktoratet for Naturforvaltning(DN) og Klima- og forurensingsdirektoratet(Klif) frem sine anbefalinger til Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet, Sogn og Fjordane. Natur og Ungdom mener anbefalingene er krystallklare: Miljøverndepartementet må sette foten ned for uforsvarlig sjødeponi.