Saker

 • Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Kollektivt Krafttak i 2010

  Program for Kollektivt Krafttak

  Fredag 9. november og lørdag 10. november arrangerer Kollektivkampanjen seminar i Fagforbundets lokaler. Her er programmet for seminaret.

 • Massiv motstand mot sjødeponi

  Natur og Ungdom har opplevd enorm pågang til aksjonslister mot sjødeponi i Førdefjorden. Etter kort tid har organisasjonen allerede 100 aksjonister på liste.

 • En seier for kystflåten og klimaet!

  I statsbudsjettet, som ble lagt fram sist uke, blir det slått fast at fiskeflåten ikke lenger blir fritatt fra å betale CO2-avgift.

 • Jubler for norsk atomnedbygging

  Verdens eldste atomreaktor befinner seg i Halden i Østfold. Statsbudsjettet sikrer midler til at den kan tas fra hverandre på forsvarlig måte. - Et godt skritt i riktig retning, men nå gjenstår en skikkelig plan, mener Natur og Ungdom.

 • Akershus Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom aksjonerte for billigere kollektivtilbud

  Rundt 30 engasjerte ungdommer var på plass utenfor Akershus Fylkesting mandag morgen, da Akershus og Oslo Natur og Ungdom møtte fylkespolitikere for å kreve et billigere månedskort for ungdom og studenter.

 • Aksjon for dobbeltspor på Ås stasjon

  Kom på dobbeltsporseminar

  Lørdag 29. september arrangerer Natur og Ungdom et dobbeltsporseminar for sine lokal- og fylkeslag på Østlandet. Samtidig lanserer vi dobbeltsporkampanjen vår.