Saker

 • Trente på sivil ulydighet

  Natur og Ungdom arrangerer i helgen aksjonscamp i Vevring i Sogn og Fjordane for å kjempe mot Nordic Minings planer om sjødeponi i Førdefjorden. Lørdag 15. september trente rundt 70 aktivister og lokale motstandere på sivil ulydighet.

 • Åpnet aksjonscamp i Vevring

  Natur og Ungdom trapper opp kampen mot det omsøkte sjødeponiet i Førdefjorden og i dag åpnet leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, aksjonscampen. Nærmere 70 ungdommer er samlet i Vevring denne helga.

 • Ulv og rovdyr hører hjemme i norsk natur

  – Ber Senterpartiet legge hagla på hylla

  I dagens Nationen går en samlet programkomite i Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen sammen for å utrydde all ulv i Norge. Natur og Ungdom mener dette er en skivebom fra Senterpartiet og ber dem legge hagla på hylla.


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.

 • Illustrasjonsbilde oljeplattform

  – Kom deg tilbake på skolebenken

  Odfjell Drilling er klare for å bore i arktiske strøk. Til Stavanger Aftenblad avviser administrerende direktør Simen Lieungh at det er forskjeller på å bore i arktiske strøk og i Nordsjøen. NU-leder Silje Lundberg ber Lieungh gå tilbake til skolebenken.

 • Arvid Grundekjøn (H) fikk pokal av Natur og Ungdom

  Fikk pokal for køprising

  Natur og Ungdom møtte ordfører Arvid Grundekjøn og overrakte premie for at Kristiansand har blitt Norges første by til å innføre køprising!