Saker


 • Vern skogene våre!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. -8. januar 2012, krever at regjeringen verner skogområdene Gampedalen og Hvalpåsen i Buskerud. Forskere anbefaler at ti prosent av den produktive norsk skogen må vernes for å stoppe det store tapet av naturmangfold. Så langt har bare 2 prosent blitt vernet. Dermed er det viktigere enn noensinne å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger.


 • Fisk og oljevirksomhet

  Olje- og gassutvikling påvirker situasjonen til fiskebestandene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for miljøet i havet. Natur og Ungdom krever at fisk prioriteres framfor forurensende oljeindustri.

 • Ylva Eline Johansen på fiskemottaket

  Ord og uttrykk i fiskeridebatten

  I fiskeridebatten er det mange ord og uttrykk og holde styr på. Et knippe av dem har vi samlet her.

 • Lofotfiske

  Hvorfor fisk er miljøvern

  Norge har alltid vært en fiskerinasjon. En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Den viktigste utfordringen har vært og vil fortsette å være å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker.

 • Olje

  Den viktigste årsaken til klimaproblemet er bruken av fossilt brensel, som olje, kull og gass.

 • Uforsvarlig avgjørelse av Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementet har gitt dispensasjon til kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger i Sogn og Fjordane.