Saker

 • Norsk klimapolitikk før Københavntoppmøtet i 2009.

  Et tilbakeblikk som tar for seg hva partiene mente om norsk klimapolitikk opp mot klimaforhandlingene i København.

 • Miljømessig uforsvarlig gruvedrift

  I dag la Direktoratet for Naturforvaltning(DN) og Klima- og forurensingsdirektoratet(Klif) frem sine anbefalinger til Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet, Sogn og Fjordane. Natur og Ungdom mener anbefalingene er krystallklare: Miljøverndepartementet må sette foten ned for uforsvarlig sjødeponi.

 • Grønt lys!

  Mandag kom nyheten om at de første vindmøllene finansiert med støtte av grønne sertifikater er oppe i drift og snurrer så det suser i Time kommune i Rogaland. De grønne sertifikatene, som tredde i kraft første januar i år, er en støtteordning Natur og Ungdom var med å kjempe frem.

 • Repparfjorden er nasjonal laksefjord.

  Repparfjorden på høring!

  Natur og Ungdom skriver i disse dager høringsuttalelse om sjødeponi i Repparfjorden. Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om tillatelse til å deponere gruveavfall i Repparfjorden. Utslippssøknaden er nå på høring.

 • Kvotene må overføres kystflåten

  Debatten rundt fordelingen av kvoter til fiskerinæringen fortsetter i Finnmark etter det har blitt klart at 70% av torsken som blir fisket opp i fylket blir levert på land andre steder. Nå krever rød-grønne fylkespolitikere at kvoter overføres fra havtrålerne til kystflåten.

 • Rødlista arter – Hva er det egentlig?

  I miljøsaker er rødlista arter svært ofte et viktig argument, men hva er det egentlig? Nylig var det stor diskusjon i stortinget om fuglen Svarthalespove er rødlista eller ikke. Rødlistede arter som ål, uer og elvemussling er viktige argumenter mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Men hva er egentlig rødlista? Og hva skal til for at en art blir rødlistet?