Saker

 • 8 av 10 nordmenn vil ha vindkraft!

  84 prosent av befolkningen er positive til vindkraft på land, mens hele 89 % er positive til vindkraft til havs, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Dette er en økning på 15 % siden 2009. Natur og Ungdom jubler, og håper den økte entusiasmen fører til mer norsk vindkraft.

 • La fjorden leve!

  Sjødeponi i Repparfjorden ville ikke blitt tillatt i Kina

  Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden, som er en nasjonalt verna laksefjord i Vest-Finnmark. Norge er et av fem land i hele verden som tillater sjødeponi. Dersom vi tillater sjødeponi i Repparfjorden blir vi attpåtil verst i klassen.

 • Mer laks i tette anleggsområder

  Ny forskning viser at sjansen for lakeslus er mye høyere i områder hvor det er flere anlegg. Dette viser at dagens oppdrettsnæring blir drevet på en lite bærekraftig måte og understreker poenget til Natur og Ungdom om at det må settes krav til både antall merder og mengden fisk i oppdrettsanleggene.

 • Krev sikker stenging av Kola atomkraftverk!

  Vi mener norske politikere gjør en alt for dårlig jobb overfor Russland for å få stengt Kola atomkraftverk, som ligger kun 20 mil fra norskegrensen. Derfor har vi tatt saken i egne hender og utarbeidet kampanjenettsiden www.stopkolanpp.com i samarbeid med vår russiske søsterorganisasjon Priroda i Molodezh.

 • Dagens småfisk – framtidas mat

  Et nytt system for stenging og åpning av fiskefelter med høyt innslag av småfisk ble onsdag lansert for Fiskebåtredernes Forbund av fiskeri- og kystministeren. Gode tiltak som dette er viktig for å bekjempe utkast og fangst av viktig yngel og småfisk, mener Natur og Ungdom

 • Natur og Ungdom krever et forbud mot bruk av sjødeponi. (Foto: Line Lønning)

  – Galskap å bruke fjordene som avfallsplass

  Natur og Ungdom krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. I dag er det bare Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Tyrkia og Norge som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift vil gjøre uopprettelige skader på sårbar natur og er svært omstridt internasjonalt.