Saker


 • Innfartsvei og -parkering

  Det trengs innfartsveier og innfartsparkering for å få til smidigere pendling inn til byene.


 • Buss

  Buss er miljø. 50 mennesker i én buss forurenser mindre og tar mindre plass enn 50 mennesker i hver sin personbil.


 • Areal- og byplanlegging

  Hvordan man utformer byen og legger opp arealplanleggingen er avgjørende for hvordan framtidens byer vil se ut.


 • Kollektivtrafikk

  Vi trenger mer kollektivtransport og mindre bilkjøring for å løse miljøproblemene i transportsektoren.

 • – Av med oljebrillene, Tord!

  Olje- og energiminister Tord Lien går i dag ut mot Holden-utvalgets anbefaling om en oppbremsing i norsk oljesektor, og avviser at oljeindustrien er et problem for industrien på land. – Det er på høy tid at Lien tar av seg oljebrillene, dette eventyret er på vei mot en slutt, sier nestleder Arnstein Vestre

 • Natur og Ungdom-leder faster for klimaofre

  – Det har aldri vært tydeligere at vi trenger en klimåvtale, sier Lundberg.