Fakta

  • Shies

    Søppelfyllingen på Shies

    Moskva-regionen har lenge hatt problemer med å håndtere de stadig økende mengdene med kommunalt avfall. Nå flytter Putin problemet til Nord-Russland, og lokalbefolkningen er ikke fornøyd.

  • Atomkraft i Russland

    Atomkraft dekker 16 prosent av landets kraftproduksjon. I dag har Russland 10 atomkraftverk med til sammen 37 reaktorer i drift. Åtte av disse atomkraftverkene er i den europeiske delen av Russland, de to resterende er øst for Uralfjellene.