Fakta

 • Gosman Kabirov

  #SisteStoppMajak

  Norge og Rosatom sender det radioaktive avfallet vekk i fra norske nærområder til reprosesseringsanlegget Majak. Her dumpes det radioaktive avfallet i elven Tetsja. De enorme mengdene radioaktive utslipp har ført til irreversibel skade på både naturen og menneskene som bor langs elven.

 • Shies

  Søppelfyllingen på Shies

  Moskva-regionen har lenge hatt problemer med å håndtere de stadig økende mengdene med kommunalt avfall. Nå flytter Putin problemet til Nord-Russland, og lokalbefolkningen er ikke fornøyd.

 • Atomkraft i Russland

  Russland er verdens fjerde største atomkraftprodusent, og atomkraft dekker 16 prosent av landets kraftproduksjon.