fbpx

Russland

Russlandsprosjektet er et årelangt samarbeid mellom Natur og Ungdom og de to russiske miljøorganisasjonene Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og Miljøbevegelsen 42 i Arkhangelsk. Vårt mål er at det skal eksistere uavhengige og demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland, som jobber med miljøpolitiske saker.

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning og resirkulering, skogvern, fornybar energi og nedleggelse av atomkraftverk. Russlandsprosjektet arbeider hver dag for å støtte PiM og 42 i deres arbeid og i å formidle deres kampsaker til unge, norske miljøvernere.

I samarbeid med PiM og 42 arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Daglig jobber Russlandsprosjektet med:

– Samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner i Russland
– Russisk miljøpolitikk og atomkraft
– Organisering av sommerleirer i Russland
– Studieturer
– Kampanjer

Er du interessert i å lære mer om Russland, Russlandsprosjektet eller en spesifikk miljøsak i Russland? Bestill en skolering fra oss på russland@nu.no!

 • Gosman Kabirov

  #SisteStoppMajak

  Norge og Rosatom sender det radioaktive avfallet vekk i fra norske nærområder til reprosesseringsanlegget Majak. Her dumpes det radioaktive avfallet i elven Tetsja. De enorme mengdene radioaktive utslipp har ført til irreversibel skade på både naturen og menneskene som bor langs elven.

 • Shies

  Søppelfyllingen på Shies

  Moskva-regionen har lenge hatt problemer med å håndtere de stadig økende mengdene med kommunalt avfall. Nå flytter Putin problemet til Nord-Russland, og lokalbefolkningen er ikke fornøyd.

 • Atomkraft i Russland

  Russland er verdens fjerde største atomkraftprodusent, og atomkraft dekker 16 prosent av landets kraftproduksjon.

 • Atomkraft i Norge

  Norge, i motsetning til andre land, har valgt forskning fremfor strømforsyning. Hva skjer egentlig på de norske atomkraftverkene i Halden og Kjeller?

 • Organisasjons(u)frihet i Russland

  Russiske myndigheters motstand mot politisk samarbeid på tvers av nasjonale grenser er en stadig trussel mot russisk organisasjonsliv. Natur og Ungdom har gjennom Russlandsprosjektet i over 15 år samarbeidet med russiske miljøorganisasjoner for ungdom, og høsten 2016 retter vi søkelyset mot utfordringene russiske sivilsamfunnsorganisasjoner møter.

 • Russland: En potensiell grønn gigant?

  Visste du at Russland er det landet i verden med størst potensiale for fornybar energiproduksjon? Russland er et enormt land med store naturressurser tilgjengelig overalt. Særlig er disse godt egnet til produksjon av fornybar energi. Dette gjelder også områder som mange vil se på som ubrukelige, slik som tundræn i Sibir og det kalde og ugjestmilde Nordvest-Russland.