Russland

Russlandsprosjektet er et årelangt samarbeid mellom Natur og Ungdom og de to russiske miljøorganisasjonene Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og Miljøbevegelsen 42 i Arkhangelsk. Vårt mål er at det skal eksistere uavhengige og demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland, som jobber med miljøpolitiske saker.

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning og resirkulering, skogvern, fornybar energi og nedleggelse av atomkraftverk. Russlandsprosjektet arbeider hver dag for å støtte PiM og 42 i deres arbeid og i å formidle deres kampsaker til unge, norske miljøvernere.

I samarbeid med PiM og 42 arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Daglig jobber Russlandsprosjektet med:

– Samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner i Russland
– Russisk miljøpolitikk og atomkraft
– Organisering av sommerleirer i Russland
– Studieturer
– Kampanjer

Er du interessert i å lære mer om Russland, Russlandsprosjektet eller en spesifikk miljøsak i Russland? Bestill en skolering fra oss på russland@nu.no!

 • Atomkraft i Russland

  Russland er verdens fjerde største atomkraftprodusent, og atomkraft dekker 16 prosent av landets kraftproduksjon.

 • Atomkraft i Norge

  Mennesket tok i bruk atomkraft til strømproduksjon først på 50-tallet. Norge var, etter Canada og de fire stormaktene USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike, sjette land i verden til å få på plass en atomreaktor.

 • Vil DU være med på studietur til Russland?

  Har du lyst til å lære mer om russisk miljøpolitikk og atomkraft? Har du lyst til å møte Natur og Ungdoms samarbeidsorganisasjoner i Russland - og bli med på erfaringsutveksling og danne nye vennskap? Og ikke minst - se og utforske Russlands uslepne diamant Murmansk?

 • Organisasjons(u)frihet i Russland

  Russiske myndigheters motstand mot politisk samarbeid på tvers av nasjonale grenser er en stadig trussel mot russisk organisasjonsliv. Natur og Ungdom har gjennom Russlandsprosjektet i over 15 år samarbeidet med russiske miljøorganisasjoner for ungdom, og høsten 2016 retter vi søkelyset mot utfordringene russiske sivilsamfunnsorganisasjoner møter.

 • Lyst til å gjøre noe meningsfullt i sommer?

  Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt arrangerer i samarbeid med Priroda i Molodezh (PiM) og 42 sommerleir for miljøengasjert ungdom i Nordvest-Russland. Det blir både russiske og norske deltakere, og i år har vi lyst til å få med oss DEG på turen!

 • International Youth Civic Forum

  28.-31. oktober arrangerer Aetas "International Youth Civic Forum" i Arkhangelsk. Det blir en spennende helg spekket med foredrag, verksteder og diskusjoner.