Russland

Visste du at Natur og Ungdom har samarbeidet med to russiske organisasjoner i 15 år?
Miljøproblemer kjenner ingen geografiske grenser, og det er mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. Natur og Ungdom samarbeider med to russiske ungdomsorganisasjoner som ønsker å gjøre noe med det – Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og 42 i Arkhangelsk. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramninger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning, skogvern og fornybar energi.

NUs samarbeid med disse organisasjonene er årelangt og kalles Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt. Prosjektet er et viktig bidrag til miljøvern og menneskerettigheter i Nordvest-Russland. I samarbeid med PiM og 42 arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Sjekk Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt på Facebook eller les mer på bloggen vår!

  • Lyst til å gjøre noe meningsfullt i sommer?

    Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt arrangerer i samarbeid med Priroda i Molodezh (PiM) og 42 sommerleir for miljøengasjert ungdom i Nordvest-Russland. Det blir både russiske og norske deltakere, og i år har vi lyst til å få med oss DEG på turen!

  • International Youth Civic Forum

    28.-31. oktober arrangerer Aetas "International Youth Civic Forum" i Arkhangelsk. Det blir en spennende helg spekket med foredrag, verksteder og diskusjoner.

  • Russland: En potensiell grønn gigant?

    Visste du at Russland er det landet i verden med størst potensiale for fornybar energiproduksjon? Russland er et enormt land med store naturressurser tilgjengelig overalt. Særlig er disse godt egnet til produksjon av fornybar energi. Dette gjelder også områder som mange vil se på som ubrukelige, slik som tundræn i Sibir og det kalde og ugjestmilde Nordvest-Russland.