Russland

Russlandsprosjektet er et årelangt samarbeid mellom Natur og Ungdom og de to russiske miljøorganisasjonene Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og Miljøbevegelsen 42 i Arkhangelsk. Vårt mål er at det skal eksistere uavhengige og demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland, som jobber med miljøpolitiske saker.

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning og resirkulering, skogvern, fornybar energi og nedleggelse av atomkraftverk. Russlandsprosjektet arbeider hver dag for å støtte PiM og 42 i deres arbeid og i å formidle deres kampsaker til unge, norske miljøvernere.

I samarbeid med PiM og 42 arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Daglig jobber Russlandsprosjektet med:

– Samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner i Russland
– Russisk miljøpolitikk og atomkraft
– Organisering av sommerleirer i Russland
– Studieturer
– Kampanjer

Er du interessert i å lære mer om Russland, Russlandsprosjektet eller en spesifikk miljøsak i Russland? Bestill en skolering fra oss på russland@nu.no!

  • Russland: En potensiell grønn gigant?

    Visste du at Russland er det landet i verden med størst potensiale for fornybar energiproduksjon? Russland er et enormt land med store naturressurser tilgjengelig overalt. Særlig er disse godt egnet til produksjon av fornybar energi. Dette gjelder også områder som mange vil se på som ubrukelige, slik som tundræn i Sibir og det kalde og ugjestmilde Nordvest-Russland.