Samferdsel

 • Ny transportplan: Jernbanesatsinga kommer for sent

  Regjeringa, Krf og Venstre har blitt enige om en ny transportplan. Natur og Ungdom er glad for jernbanesatsing men mener det er et stort problem at motorveiene bygges ut så mye raskere enn jernbanen.

 • Regnskog på Reksteren i Tysnes. Foto: NRK Hordaland

  Ny monstervei raserer regnskog på Vestlandet

  Natur og Ungdom er kritisk til at regjeringa, Krf og Venstre går inn for utbygging av Hordfast, ei ny bru og motorveg som vil ødelegge verdifull natur og regnskog.

 • Aksjon mot dyrere buss i 2013. Foto: Stavanger Aftenblad

  Fekk gjennomslag for billegare ungdomskort til slutt

  Politikarane i Rogaland har i dag vedtatt at ungdomskortet for kollektivtransport skal bli billegare. Dette er eit gjennomslag for Rogaland Natur og Ungdoms som arbeidde mot dyrare bussprisar for tre år sidan.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  – Sett på bremsen for monsterveiene

  Regjeringen har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Natur og Ungdom ber samferdselsministeren sette på bremsen for de store, forurensende veiprosjektene i neste Nasjonal transportplan.


 • Uttalelse: De beste pakkene er grønne!

  Denne våren står politikerne overfor et veiskille som vil avgjøre Oslo og Akershus sine framtidige transportløsninger. Blir det mer klimafiendtlig motorvei eller vil politikerne følge eksperters anbefalinger og bygge ut kollektivsystemet som kan håndtere den forventede befolkningsveksten? Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 07. - 10. januar 2016, krever at Oslopakke 3 blir en miljøpakke som satser på kollektivtrafikk og ikke på økt veikapasitet.


 • Uttalelse: Nasjonal transportplan må føre til kraftige utslippskutt!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at Nasjonalt Transportplan 2018-2029 fører til betydelige utslippskutt fra transportsektoren, og blir en transportplan som tar reisene våre inn i den utslippsfrie, fornybare framtida!