Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • Julekalender 2020

  Velkommen til julekalender fra Natur og Ungdom på hjemmekontor! Hver dag viser vi et nytt eksempel på hva vi gleder oss til i fremtidens samferdselspolitikk.

 • Fra stordemonstrasjon mot en tredje rullebane. Foto:Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

  Ressursbanken mot en Tredje rullebane

  Tredje rullebane på Gardermoen er en smygende fiende som vil ramme lokalbefolkningen, naturen og føre til enorme klimagassutslipper. Natur og Ungdom er en viktig pådriver i kampen, og derfor har vi laget nettressurser slik at flere kan bli med.

 • Lær om NUs samferdselsarbeid!

  Norge er kanskje i unntakstilstand, og alle slags arrangementer og skoleringer står på vent, men arbeidet mot klimakrisa gjør ikke. Benytt den ekstra tiden med hjemmeskole eller hjemmekontor til å drive hjemmeaktivisme, og oppdater deg på Natur og Ungdoms arbeid med samferdsel!

 • Hva skjer med 3. rullebane på Gardermoen?

  Natur og Ungdom har i flere år kjempet, lokalt og nasjonalt, mot utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Hva skjer i saken nå?

 • Ungdommens krav til bedre togtilbud

  I dag er togtilbudet i Norge for dårlig og ikke et reelt alternativ til fly. Vi krever at regjeringen gjør en storsatsning på tog fremfor fly, og sørger for at tog blir et reelt alternativ med tanke på pris, reisetid og tilgjengelighet.

 • Viken går imot tredje rullebane på Gardermoen og utvidelse av E18, Natur og Ungdom jubler

  I den politiske plattformen for Viken går det nye fylkesrådet mot utvidelse av E18 Vestkorridoren og den planlagte tredje rullebanen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det satses mer på kollektivtransport og sykkel, og fylket har som mål å kutte utslippene med 80 % innen 2030.