fbpx

Fakta

 • Delebilder og grafikk

  Her finner du alt av delebilder, forsidebilde, flyer og plakat med tredje rullebane-tema!


 • Mer vei er et klimaproblem

  Utbygging av nye veier har mange miljøkonsekvenser, blant annet fordi ofte er store inngrep i verdifull natur og jordbruksjord, og fordi det fører til økte klimagassutslipp.


 • Jernbane

  Ingen er tøffere enn toget! Et dobbeltspor har nemlig like mye kapasitet som en tifelts motorvei, og kan få folk til og fra jobb på en klima- og arealsmart måte.


 • Trikk og bane

  Trikk, t-bane, bybane og annen skinnegående transport er nøn av de mest miljøvennlige måtene man kan transportere seg på!


 • Sykkel og gange

  Sykkel og gange bør være den vanligste transportmåten mellom hjem, skole og jobb, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for dette.


 • Nullutslippskjøretøy

  Elbiler, hydrogenbiler og biler som kjører på biodrivstoff er nødvendige for å skape nullutslippsamfunnet.