fbpx

Fakta


 • Køprising

  Køprising er det mest effektive virkemiddelet for å fjerne køene og slippe bussen frem!


 • Innfartsvei og -parkering

  Det trengs innfartsveier og innfartsparkering for å få til smidigere pendling inn til byene.


 • Buss

  Buss er miljø. 50 mennesker i én buss forurenser mindre og tar mindre plass enn 50 mennesker i hver sin personbil.


 • Areal- og byplanlegging

  Hvordan man utformer byen og legger opp arealplanleggingen er avgjørende for hvordan framtidens byer vil se ut.


 • Kollektivtrafikk

  Vi trenger mer kollektivtransport og mindre bilkjøring for å løse miljøproblemene i transportsektoren.


 • Kollektivtransport

  I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.