fbpx

Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • Hva skjer med 3. rullebane på Gardermoen?

  Natur og Ungdom har i flere år kjempet, lokalt og nasjonalt, mot utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Hva skjer i saken nå?

 • Ungdommens krav til bedre togtilbud

  I dag er togtilbudet i Norge for dårlig og ikke et reelt alternativ til fly. Vi krever at regjeringen gjør en storsatsning på tog fremfor fly, og sørger for at tog blir et reelt alternativ med tanke på pris, reisetid og tilgjengelighet.

 • Viken går imot tredje rullebane på Gardermoen og utvidelse av E18, Natur og Ungdom jubler

  I den politiske plattformen for Viken går det nye fylkesrådet mot utvidelse av E18 Vestkorridoren og den planlagte tredje rullebanen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det satses mer på kollektivtransport og sykkel, og fylket har som mål å kutte utslippene med 80 % innen 2030.

 • Runde én av togturnéen!

  I høst skal samferdselsgruppa i sentralstyret til Natur og Ungdom reise rundt i Norge med et viktig oppdrag - å spre budskapet om miljøvennlige reiser, nordmenns reisevaner og utbygging av rullebaner.

 • Avinors vekstmål må bort!

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte 12-13. september 2019, krever at Avinors mål om passasjervekst og økt flytrafikk fjernes.

 • Kutt Avinors vekstmål!

  5. september kom nyheten om at Norwegian for tredje måned på rad har færre passasjerer enn samme periode i fjor. Dette er overraskende nok ikke en overraskelse for flyselskapet, som nå sier de har slutta å hige etter passasjervekst. Resultatet har blitt at investorene feirer over økt fortjeneste. Nå må Avinor følge utviklinga og avskaffe sitt eget vekstmål!