Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  – Sett på bremsen for monsterveiene

  Regjeringen har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Natur og Ungdom ber samferdselsministeren sette på bremsen for de store, forurensende veiprosjektene i neste Nasjonal transportplan.


 • Uttalelse: De beste pakkene er grønne!

  Denne våren står politikerne overfor et veiskille som vil avgjøre Oslo og Akershus sine framtidige transportløsninger. Blir det mer klimafiendtlig motorvei eller vil politikerne følge eksperters anbefalinger og bygge ut kollektivsystemet som kan håndtere den forventede befolkningsveksten? Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 07. - 10. januar 2016, krever at Oslopakke 3 blir en miljøpakke som satser på kollektivtrafikk og ikke på økt veikapasitet.


 • Uttalelse: Nasjonal transportplan må føre til kraftige utslippskutt!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at Nasjonalt Transportplan 2018-2029 fører til betydelige utslippskutt fra transportsektoren, og blir en transportplan som tar reisene våre inn i den utslippsfrie, fornybare framtida!

 • eksosdepartement

  Forurensende motorveier får snike i køen

  Natur og Ungdom reagerer på at Regjeringas nye veiselskap legger opp til storsatsing på forurensende motorveier.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  Veien inn i framtida går på skinner!

  Samferdselsministeren og resten av den politiske ledelsen i departementet skal ut på togtur for å teste det norske jernbanenettet. Natur og Ungdom møtte Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud med krav om å satse på jernbane.

 • På motorvei mot miljøkrise

  Politikerne velger bil framfor kollektivtrafikk, sykkel og gange.