Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • – Byutviklinga kan ikke være sentrert rundt privatbilen

  Samferdselsdepartementet la 5. september fram Handlingsplan for kollektivtrafikk. Natur og Ungdom roser fokuset på helhetlige transportløsninger, men savner restriktive tiltak for privatbilismen.


 • Bli med oss og aksjoner under mobilitetsuka!

  Den 16.-22. september 2014 er det den europeiske mobilitetsuka. Samtidig lanserer Natur og Ungdom vår nye nettside miljøbyen.nu. Bli med og aksjonér for å ta byen tilbake! Vi skal vise myndighetene hva vi ønsker i våre byer!

 • biltrafikk

  Stavanger har Nordens tredje verste køer

  Stavanger er den tredje mest køplagede byen i Norden. Rogaland Natur og Ungdom mener køprising må på plass for å løse køproblemene og slippe bussen frem!


 • Nå kan togsatsinga i Trøndelag begynne!

  I forbindelse med at Stortingets transportkomité besøkte Trøndelag har NSB lagt fram en mulighetsstudie for bedre togtilbud på Trønderbanen. Dette innebærer flere avganger og utvided tilbud til Melhus, elektrifisering og dobbeltspor til Steinkjær. Vi sier: Kjør på!


 • – Kritiserer samferdselspolitikken : Nei til mer av alt!

  Tirsdag ble Jernbaneforum 2014 arrangert på Radisson Blu i Oslo. Natur og Ungdom holdt innledning om ungdommens krav til framtidens transportløsninger. Hovedbudskapet fra organisasjonen er at regjeringen må prioritere jernbanen, slik at både folk og gods kan flyttes fra vogntog og fly.

 • Dagens E16 mot Ringerike.

  – Politikerne og næringslivet mangler prioriteringsevne

  Tirsdag arrangerte Ringerike næringsforening frokostmøte om "Ringeriksløsningen" som omfatter utbygging av Ringeriksbanen og ny E 16 til Hønefoss. Natur og Ungdom ber både politikerne og næringsaktørene prioritere klima og naturverdier først, og skrinlegge motorveiplanene på E 16.