Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  Veien inn i framtida går på skinner!

  Samferdselsministeren og resten av den politiske ledelsen i departementet skal ut på togtur for å teste det norske jernbanenettet. Natur og Ungdom møtte Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud med krav om å satse på jernbane.

 • På motorvei mot miljøkrise

  Politikerne velger bil framfor kollektivtrafikk, sykkel og gange.

 • Utbygging av Bergen Lufthavn Flesland øker utslippene.

  Politikerne øker utslippene fra flytrafikken

  Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak.

 • Sats på sykkel - bli en klimahelt!

  Høyest utslipp og høyest investeringer

  At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

 • klimaveivalget

  Klimaveivalget

  Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer. Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke.

 • Ketil Solvik-Olsen får ungdommens krav.

  Samferdselsministeren fikk ungdommens krav

  Natur og Ungdom møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å overrekke ungdommens krav for miljøvennlige byer