Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.

 • biltrafikk

  – Eksosministeren kjører oss 130 km/t i grøfta på vandalveien

  Natur og Ungdom har i dag rast over Ketil Solvik-Olsens utspill om E39. Samferdselsmininsteren har varslet at E39 både skal være firefelts innen ti år, og ha en fartsgrense på 130. Dette får organisasjonen til å reagere.


 • Mer vei er et klimaproblem

  Utbygging av nye veier har mange miljøkonsekvenser, blant annet fordi ofte er store inngrep i verdifull natur og jordbruksjord, og fordi det fører til økte klimagassutslipp.


 • Jernbane

  Ingen er tøffere enn toget! Et dobbeltspor har nemlig like mye kapasitet som en tifelts motorvei, og kan få folk til og fra jobb på en klima- og arealsmart måte.


 • Trikk og bane

  Trikk, t-bane, bybane og annen skinnegående transport er nøn av de mest miljøvennlige måtene man kan transportere seg på!


 • Sykkel og gange

  Sykkel og gange bør være den vanligste transportmåten mellom hjem, skole og jobb, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for dette.


 • Nullutslippskjøretøy

  Elbiler, hydrogenbiler og biler som kjører på biodrivstoff er nødvendige for å skape nullutslippsamfunnet.