Samferdsel

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.


 • Nå kan togsatsinga i Trøndelag begynne!

  I forbindelse med at Stortingets transportkomité besøkte Trøndelag har NSB lagt fram en mulighetsstudie for bedre togtilbud på Trønderbanen. Dette innebærer flere avganger og utvided tilbud til Melhus, elektrifisering og dobbeltspor til Steinkjær. Vi sier: Kjør på!


 • – Kritiserer samferdselspolitikken : Nei til mer av alt!

  Tirsdag ble Jernbaneforum 2014 arrangert på Radisson Blu i Oslo. Natur og Ungdom holdt innledning om ungdommens krav til framtidens transportløsninger. Hovedbudskapet fra organisasjonen er at regjeringen må prioritere jernbanen, slik at både folk og gods kan flyttes fra vogntog og fly.

 • Dagens E16 mot Ringerike.

  – Politikerne og næringslivet mangler prioriteringsevne

  Tirsdag arrangerte Ringerike næringsforening frokostmøte om "Ringeriksløsningen" som omfatter utbygging av Ringeriksbanen og ny E 16 til Hønefoss. Natur og Ungdom ber både politikerne og næringsaktørene prioritere klima og naturverdier først, og skrinlegge motorveiplanene på E 16.

 • biltrafikk

  – Eksosministeren kjører oss 130 km/t i grøfta på vandalveien

  Natur og Ungdom har i dag rast over Ketil Solvik-Olsens utspill om E39. Samferdselsmininsteren har varslet at E39 både skal være firefelts innen ti år, og ha en fartsgrense på 130. Dette får organisasjonen til å reagere.


 • Mer vei er et klimaproblem

  Utbygging av nye veier har mange miljøkonsekvenser, blant annet fordi ofte er store inngrep i verdifull natur og jordbruksjord, og fordi det fører til økte klimagassutslipp.


 • Jernbane

  Ingen er tøffere enn toget! Et dobbeltspor har nemlig like mye kapasitet som en tifelts motorvei, og kan få folk til og fra jobb på en klima- og arealsmart måte.