Skolestreik

  • Streikerekord!

    Den 24. April satte vi rekord i antall demonstrasjoner i Norge, med over 1300 registrerte streiker!

  • Hva skjer på digital skolestreik?

    Den 24. April streiker ungdommen nok en gang skolen for klimaet, men denne gangen er streiken digital!

  • Informasjon til pressen om skolestreik 24. april

    Hva, hvor og hvorfor skolestreik 24. april.

  • 8 og en halv ting du kan gjøre under skolestreiken 24. april

    24. april skal tusenvis av norske ungdommer streike skolen for klimaet. Men hva gjør man helt alene på en skolestreik? Her er 8 tips til hva du eller lokallaget kan gjøre – nummer 5 (og kanskje 6) vil sjokkere deg!

  • Klimastreik og korona

    I fjor samlet vi store folkemengder rundt om i landet i rekordstore klimastreiker. Nå setter klimastreikerne enda større mål for våren

    - 24. april skal vi sette rekord i antall klimamarkeringer i landet på én dag. Vi mobiliserer til streik fra skole, hjemmekontor eller videoundervisning, men ikke streik fra koronakarantene. Vi er tross alt smart ungdom som lytter til forskere, sier Agnes Granli Lægreid, som er en av initiativtakerne til skolestreik i Norge.

  • Meld inn skolestreik 24. april

    Klimakrisa er akutt - det er nå eller aldri. 24. april sier vi ifra om at vi fortsatt bryr oss om framtida. Se oversikt og meld inn din streik her!