fbpx

Valgkomiteens innstilling på arbeidsutvalg for 2018

23.10.2017 av Natur og Ungdom

På Natur og Ungdoms landsmøte 5.-9. januar 2018 velges Natur og Ungdoms sentralstyre for 2018, inkludert leder og 1. og 2. nestleder. Disse utgjør Natur og Ungdoms arbeidsutvalg.

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til nytt arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, 1. nestleder og 2. nestleder. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyre, sentralstyre, sekretariat og andre medlemmer.
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen høsten 2017 har bestått av:
Ask Haugerud Hovik
Gina Gylver
Jørgen Næss Karlsen (trakk seg fra valgkomiteen i september)
Marte Guldal Bramness
Jonas Skjemstad Rønning
Syvert Kråkenes (1. vara)
Marte Rømoen (2. vara)

Leder: Gaute Eiterjord (ny)
Gaute er 21 år og kommer fra Stavanger. Han ble med i Natur og Ungdom i 2010, og ble da aktiv i Stavanger NU. Han var fylkesleder i Rogaland NU fra sommeren 2013 til landsmøtet 2014. Lokalt jobbet Gaute med kollektivtilbud, vindkraft og med å få innført køprising på Nord-Jæren. Gaute ble valgt inn i sentralstyret i januar 2014. Han ble valgt til 2. nestleder på landsmøtet 2015, og har vært 1. nestleder siden landsmøtet 2016. Gaute har i arbeidsutvalget vært med på å lede Natur og Ungdom, og representert organisasjonen i debatter og i media. I sentralstyret har Gaute arbeidet med samferdsel, jordbruk, oppdrett, fiskeri og og olje, og spesielt med 23. konsesjonsrunde og forberedelser til klimasøksmålet. Det siste året har han jobbet mye med Lofoten, Vesterålen og Senja, å påvirke Arbeiderpartiet, og fram mot stortingsvalg og regjeringsforhandlinger. Han har også vært med og arrangere sommerleir ved Førdefjorden i 2015 og i Lofoten 2017, og arrangere Fesk førr framtida to ganger. Ved siden av sentralstyret har Gaute arbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag med rekruttering til landbruket.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Gaute Eiterjord som leder i Natur og Ungdom. Gaute legger ned en stor innsats for organisasjonen, og er dyktig og gjennomført i arbeidet han gjør. Gaute legger stor vekt på pressearbeid og har en enorm arbeidskapasitet. Han viser et smittende engasjement og er god til å gi positive tilbakemeldinger på arbeidet til flere ledd i organisasjonen. Han har spesielt en sterk tilknytning til grasrota. Gaute har enormt mye kunnskap som han er god til å dele med resten av Natur og Ungdom. Han har lang fartstid fra Natur og Ungdom, og dermed god kjennskap til prosesser på kontoret og i organisasjonen, samt til organisasjonens saker. Gaute er en enorm styrke for Natur og Ungdom. .

1. Nestleder: Torgeir Vestre (ny)
Torgeir er 22 år og kommer fra Ålesund. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2009, og ble i 2010 lokallagsleder i Ålesund NU. Fra 2012 til 2014 var han fylkesleder i Møre og Romsdal NU, der han blant annet jobbet med energi, klima og samferdsel. Torgeir har siden høsten 2014 sittet i Natur og Ungdoms sentralstyre. Der har han jobbet med samferdsel, energi, klima og olje. Han har jobbet særlig mye med et Lofoten, Vesterålen og Senja, Klimasøksmål Arktis, samt opp mot Klimatoppmøtet i Paris i 2015. Torgeir har også sittet i Natur og Ungdoms valgkomité i periodene 2011-2012 og 2012-2013, og i Natur og Ungdoms programkomité i 2014.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Torgeir Vestre som 1. nestleder. Han har lang fartstid i Natur og Ungdom og har erfaring fra alle ledd i organisasjonen. Torgeir har god kjennskap til NU, kjenner godt til prosesser og tidligere saksarbeid. Han er for mange et gjenkjennelig ansikt, og han bidrar til positiv stemning. Torgeir er god til å arbeide, og har mye og bred kunnskap. Dette har kommet ekstra godt fram i hans pressearbeid, og i arbeidet med klimasøksmål Arktis.

 

2. Nestleder: Haldis Tjeldflaat Helle (ny)
Haldis er 20 år og kommer fra Oslo. Haldis ble medlem av Natur og Ungdom i 2013 da det ble startet opp lokallag på Foss videregående skole, hvor hun etterhvert ble lokallagsleder. I lokallaget har hun jobbet med vegetarmat, mot palmeolje og med kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo der hun ble supplert inn som nestleder sommeren 2016. I fylkesstyret i Oslo har Haldis jobbet mye med samferdsel og biologisk mangfold. Hun studerer molekylærbiologi på Universitetet i Oslo, men tar en pause fra sine studier etter jul. Haldis ble supplert inn i sentralstyret høsten 2017. I sentralstyret har Haldis jobbet med samferdsel, olje og verving.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Haldis Tjeldflaat Helle som 2. nestleder av Natur og Ungdom. Haldis har stått fram som en drivkraft i arbeidet sitt i Oslo NU både i lokallag og i fylkesstyret. På den korte tiden Haldis har sittet i sentralstyret har hun vist seg som en stor ressurs. Hun gjør en god jobb med verving og det generelle saksarbeidet på kontoret. Hun har stor arbeidskapasitet og bringer nye tanker inn i organisasjonen.

 

Har du spørsmål vedrørende innstillingen kan valgkomiteen kontaktes på valgkomite@nu.no