fbpx

Forklaring av sakene og diskusjonsspørsmål

27.11.2017 av Natur og Ungdom

1.Årsmelding for 2019
Dette er en sak om året som har gått i Natur og Ungdom, og den er delt i to. En formell del, og en evaluerende del. Den formelle delen skal landsmøtet godkjenne, mens den evaluerende delen vil skje i form av en presentasjon fra nestlederne Jørgen og Haldis, så vi alle kan få med oss alt det kule NU har gjort i 2019.

2. Hva-NU?
Hva vil vi med NU framover? Hva vil vi med miljøsaken i Norge? Hvor står miljødebatten? Hva skal NU arbeide med framover, hvordan bør vi prioritere? I «Hva-NU-debatten» diskuterer vi åpent og fritt hva som bør skje i organisasjonen og hva vi vil få til, før vi gyver løs på de styrende dokumentene.

3. Miljøpolitisk plattform
Miljøpolitisk plattform er et dokument som beskriver Natur og Ungdoms overordnede politikk. Her finnes både saker vi jobber mye med, og saker vi ikke jobber med så ofte, men likevel er viktige.
I miljøpolitisk plattform (ofte omtalt som «plattformen») skisserer NUs drømmer, og de fleste av organisasjonens meninger er listet opp her.
Plattformen innledes med grunnsynet vårt, som utgjør grunnlaget for hva vi mener på de ulike fagområdene i plattformen. På hvert av disse områdene skilles det mellom argumentasjon og krav. Det er i denne debatten du kan påvirke politikken til organisasjonen, men husk at det er i arbeidsprogrammet at du bestemmer hva NU faktisk skal jobbe med og fronte.

Fristen for å foreslå endringer i plattformen går 12. november. Dagens plattform kan lastes ned her.

4. Arbeidsprogram for 2020
Arbeidsprogrammet er et dokument som bestemmer hva sentralstyrets politiske arbeid i 2020 skal være, og hvilke politiske mål man skal jobbe mot i året som kommer og hvor mange mål man skal ha.

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram blir sendt ut i 2. innkalling.

5. Organisasjonsprogram for 2020
Organisasjonsprogrammet er et dokument som beskriver Natur og Ungdoms organisatoriske satsinger for 2020, og hvordan de ansatte i sekretariatet og sentralstyret skal gjøre Natur og Ungdom til en større og sterkere organisasjon.

Landsstyrets forslag til organisasjonsprogram blir sendt ut i 2. innkalling.

6. Vedtekter
Dette er organisasjonens lover, de overordnede lovene som sier hvordan vi fungerer. Vedtektene sier for eksempel at det så langt det er mulig skal være maks 60% representasjon av et og samme kjønn i sentralstyret, at man kan ikke være medlem lengre enn etter året man fyller 25 år, og noe om hva sentralstyret kan bestemme selv og hva landsstyret kan bestemme.

Fristen for å foreslå endringer til vedtektene går 12. november. Dagens vedtekter kan lastes ned her.

7. Regnskap
Her godkjenner landsmøtet regnskapet for 2018. Regnskapet for 2019 kommer ikke her, men ferdigstilles i 2020 og behandles på neste landsmøte.

8. Budsjett for 2020
Her vedtas Natur og Ungdoms budsjett for 2020! Hva skal Natur og Ungdom prioritere å bruke pengene våre på?
Om du har forslag her skal du få hjelp til å formulere dem fra Therese som er daglig leder.

9. Uttalelser
Uttalelser er en måte landsmøtet kan vedta å mene noe, utenom de store dokumentene. Det kan handle om så mangt; fra et lokalt veiprosjekt eller naturinngrep til en internasjonal handelsavtale. Her kan du få støtte fra hele organisasjonen til din sak, om det er noe lokalt eller noe du bare er spesielt opptatt av.
Uttalelsene kan dere fremme både før og under landsmøtet. På landsmøtet har vi en uttalelseskomité som skal hjelpe til med å skrive uttalelsene. Om du vet allerede før landsmøtet at du vil sende inn en uttalelse, meld gjerne ifra på epost til au@nu.no – enten ved å sende over en ferdig uttalelse, eller ved å bare skrive hvem du er og hva du har lyst til å skrive noe om.

10. Valg
Den siste ordentlige saken vi behandler på landsmøtet er valg. Her bestemmer landsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen, hvem som skal sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre i 2020, samt hvem som skal sitte i neste valgkomité og hvem som skal representere Natur og Ungdom i Naturvernforbundets sentralstyre og landsstyre.