fbpx

Valgkomiteens innstilling for 2018

22.12.2017 av Natur og Ungdom

Her er valgkomiteens innstilling på sentralstyre for 2018, og delegater til Naturvernforbundets landsmøte

Valgkomiteens innstilling til sentralstyre for 2018

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til sentralstyre for 2018. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyre, sentralstyre, sekretariat og andre medlemmer.
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen høsten 2016 har bestått av:
Ask Haugerud Hovik
Gina Gylver
Jørgen Næss Karlsen (trakk seg fra valgkomiteen i september)
Marte Guldal Bramness
Jonas Skjemstad Rønning
Syvert Kråkenes (1. vara)
Marte Rømoen (2. vara)

Leder: Gaute Eiterjord (ny)
Gaute er 22 år og kommer fra Stavanger. Han ble med i Natur og Ungdom i 2010, og ble da aktiv i Stavanger NU. Han var fylkesleder i Rogaland NU fra sommeren 2013 til landsmøtet 2014. Lokalt jobbet Gaute med kollektivtilbud, vindkraft og med å få innført køprising på Nord-Jæren. Gaute ble valgt inn i sentralstyret i januar 2014. Han ble valgt til 2. nestleder på landsmøtet 2015, og har vært 1. nestleder siden landsmøtet 2016. Gaute har i arbeidsutvalget vært med på å lede Natur og Ungdom, og representert organisasjonen i debatter og i media. I sentralstyret har Gaute arbeidet med samferdsel, jordbruk, oppdrett, fiskeri og og olje, og spesielt med 23. konsesjonsrunde og forberedelser til klimasøksmålet. Det siste året har han jobbet mye med Lofoten, Vesterålen og Senja, å påvirke Arbeiderpartiet, og fram mot stortingsvalg og regjeringsforhandlinger. Han har også vært med og arrangere sommerleir ved Førdefjorden i 2015 og i Lofoten 2017, og arrangere Fesk førr framtida to ganger. Ved siden av sentralstyret har Gaute arbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag med rekruttering til landbruket.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Gaute Eiterjord som leder i Natur og Ungdom. Gaute legger ned en stor innsats for organisasjonen, og er dyktig og gjennomført i arbeidet han gjør. Gaute legger stor vekt på pressearbeid og har en enorm arbeidskapasitet. Han viser et smittende engasjement og er god til å gi positive tilbakemeldinger på arbeidet til flere ledd i organisasjonen. Han har spesielt en sterk tilknytning til grasrota. Gaute har enormt mye kunnskap som han er god til å dele med resten av Natur og Ungdom. Han har lang fartstid fra Natur og Ungdom, og dermed god kjennskap til prosesser på kontoret og i organisasjonen, samt til organisasjonens saker. Gaute er en enorm styrke for Natur og Ungdom.

1. Nestleder: Torgeir Vestre (ny)
Torgeir er 22 år og kommer fra Ålesund. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2009, og ble i 2010 lokallagsleder i Ålesund NU. Fra 2012 til 2014 var han fylkesleder i Møre og Romsdal NU, der han blant annet jobbet med energi, klima og samferdsel. Torgeir har siden høsten 2014 sittet i Natur og Ungdoms sentralstyre. Der har han jobbet med samferdsel, energi, klima og olje. Han har jobbet særlig mye med et Lofoten, Vesterålen og Senja, Klimasøksmål Arktis, samt opp mot Klimatoppmøtet i Paris i 2015. Torgeir har også sittet i Natur og Ungdoms valgkomité i periodene 2011-2012 og 2012-2013, og i Natur og Ungdoms programkomité i 2014.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Torgeir Vestre som 1. nestleder. Han har lang fartstid i Natur og Ungdom og har erfaring fra alle ledd i organisasjonen. Torgeir har god kjennskap til NU, kjenner godt til prosesser og tidligere saksarbeid. Han er for mange et gjenkjennelig ansikt, og han bidrar til positiv stemning. Torgeir er god til å arbeide, og har mye og bred kunnskap. Dette har kommet ekstra godt fram i hans pressearbeid, og i arbeidet med klimasøksmål Arktis.

2. Nestleder: Haldis Tjeldflaat Helle (ny)
Haldis er 20 år og kommer fra Oslo. Haldis ble medlem av Natur og Ungdom i 2013 da det ble startet opp lokallag på Foss videregående skole, hvor hun etterhvert ble lokallagsleder. I lokallaget har hun jobbet med vegetarmat, mot palmeolje og med kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo der hun ble supplert inn som nestleder sommeren 2016. I fylkesstyret i Oslo har Haldis jobbet mye med samferdsel og biologisk mangfold. Hun studerer molekylærbiologi på Universitetet i Oslo, men tar en pause fra sine studier etter jul. Haldis ble supplert inn i sentralstyret høsten 2017. I sentralstyret har Haldis jobbet med samferdsel, olje og verving.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Haldis Tjeldflaat Helle som 2. nestleder av Natur og Ungdom. Haldis har stått fram som en drivkraft i arbeidet sitt i Oslo NU både i lokallag og i fylkesstyret. På den korte tiden Haldis har sittet i sentralstyret har hun vist seg som en stor ressurs. Hun gjør en god jobb med verving og det generelle saksarbeidet på kontoret. Hun har stor arbeidskapasitet og bringer nye tanker inn i organisasjonen.

 

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Ella Marie Hætta Isaksen (ny)
Ella Marie er 19 år og kommer fra Tana i Finnmark. Hun ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014 og var med i lokallaget i Alta. Hun satt som fylkesleder i Finnmark året 2015. Ella har jobbet mye mot gruvedumping i Repparfjord, og ønsker videre å bruke tid på å skape nasjonal oppmerksomhet rundt denne saken. I august 2017 ble Ella ansatt som kampanjesekretær for Troms og Finnmark som hun har jobbet som siden da. Ella har som kampanjesekretær reist på svært mange turer til lokallag.

Valgkomiteens vurdering: Ella har mye kunnskap om Repparfjorden og mye tanker om hvordan hun vil bruke dette. Hun har også mye god kunnskap om oppfølging av lokal- og fylkeslag fra sin tid som fylkesleder og kampanjesekretær. Dette tror valgkomiteen vil være en stor styrke for sentralstyret.

Eirin Ronæs (ny)
Eirin er 19 år og kommer fra Moss i Østfold. Hun har vært aktiv i Natur og Ungdom siden våren 2012. Hun har vært aktiv i Moss lokallag der hun var leder fra mai 2013 til mai 2015. Der jobbet hun blant annet med metrobuss, fergefri Moss-Horten og sykkelveier. Eirin var fylkesleder i Østfold NU fra juni 2015 til mai 2016. Hun har også vært aktiv i annen fylkespolitikk i Østfold, blant annet vært leder for Ungdommens Fylkesråd i to perioder, og nestleder i Elevorganisasjonen i Østfold i en periode. Eirin har også vært lokallagsleder i Oslo Vest Natur og Ungdom samt fylkesstyremedlem i Oslo. Hun har sittet i programkomiteen til NU i 2014 og valgkomiteen til NU i 2017. Eirin sitter nå som medlem av NUs internasjonale utvalg.

Valgkomiteens vurdering: Eirin har mye og lang erfaring fra mange ledd i Natur og Ungdom. Hun har dermed en god organisasjonshukommelse på lokalt plan og god kjennskap til hvordan ting fungerer i organisasjonen, som valgkomiteen tror vil komme til nytte i sentralstyret.

Åsa Braut Bache (ny)
Åsa er 19 år, og kommer fra Stavanger i Rogaland. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble aktiv samme høst. I 2015 ble hun valgt inn i lokallagsstyret til Stavanger NU og var det i et halvt år, før hun dro på utveksling til Canada i skoleåret 2015/2016. Hun ble, etter å ha kommet tilbake, gjenvalgt til sin tidligere rolle. Åsa har et spesielt engasjement for oljevirksomhet og fjordsakene. Sommeren 2017 ble valgt inn i Rogaland fylkesstyre.

Valgkomiteens vurdering: Åsa har erfaring fra både lokallag og fylkesstyre i Rogaland. Hun har stort engasjement for to av organisasjonens viktigste saksfelt, olje og gruvesakene. Dette tror valgkomiteen vil komme til god nytte i sentralstyret.

Jonas Fløde (ny)
Jonas er 20 år, og kommer fra Horten i Vestfold. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2011. Han ble valgt som fylkesleder i Vestfold NU i januar 2013, frem til sommeren 2015. Han satt frem til sommeren 2016 i fylkesstyret. Saker han har jobbet med er busstilbudet i Horten, jordvern og mot fast forbindelse mellom Horten og Moss. Han har også jobbet med høyhastighetstog. Jonas studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitet i Oslo. Han er engasjert i studentlaget til NU ved UiO.

Valgkomiteens vurdering: Jonas har vist engasjement for NU gjennom både fylkesstyre og lokallag. Han har en god kunnskapsbase som vil komme til gode i arbeidet i sentralstyret. Jonas har lang fartstid i NU og arbeid i både lokallag og fylkeslag gjør at han kjenner organisasjonen godt. Dette mener valgkomiteen gjør ham til en god kandidat for sentralstyret.

Even Mjaaland (ny)
Even er 19 år og kommer fra Trondheim i Sør-Trøndelag. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2007, og har vært aktiv i Trondheim Natur og Ungdom siden 2015. Even satt i lokallagsstyret fra 2015 til 2016 og i fylkesstyret i Sør-Trøndelag i 2016. Han har jobbet med samferdsel og kollektivtransport, matsortering, kampen mot utbyggingen av Nidarøområdet i Trondheim og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor han blant annet jobbet mye med konsertarrangement, miljøkveld og nattaksjon. Det siste halvåret har Even brukt mye av fritiden sin til arbeid med NU.

Valgkomiteens vurdering: Even har ti år bak seg som medlem av Natur og Ungdom, og erfaring fra lokallag og fylkesstyre i organisasjonen. Han har stort engasjement for mange av sakene som NU jobber med, og han har stor arbeidsvilje og arbeidskapasitet. Dette mener valgkomiteen gjør ham til en god kandidat til sentralstyret.

Emma Askeland Fosså (ny)
Emma er 18 år og kommer fra Stavanger i Rogaland. Hun ble medlem av Natur og Ungdom tidlig i 2015, og har vært aktiv fra høsten samme år. Emma ble valgt som styremedlem i Stavanger Natur og Ungdom for en periode i 2016. Emma har også sittet i fylkesstyret i Rogaland i ett år. Lokalt har Emma jobbet mest med oljesaken, og en del med fjordsakene. Emma har også interesse for samferdsel, og da spesielt kollektivtransport.

Valgkomiteens vurdering: Emma har erfaring fra både lokallag og fylkesstyre i Rogaland. Hun har også skriveerfaring gjennom å skrive for Miljømagasinet Putsj. Hun har kunnskap om og er engasjert i Natur og Ungdoms oljearbeid som valgkomiteen tror vil komme godt til nytte i sentralstyret.

Andreas Randøy (ny)
Andreas er 20 år og kommer fra Kristiansand i Vest-Agder. Han har vært medlem i Natur og Ungdom siden 2014 og vært med i Kristiansand Natur og Ungdom, hvor han satt i styret fra 2014 til 2016. Høsten 2016 begynte han på folkehøgskolen Nansenskolen i Lillehammer, og var med på å starte opp både Lillehammer Natur og Ungdom og fylkeslaget i Oppland. Siden februar 2017 har Andreas sittet i Natur og Ungdoms nyoppstartede internasjonale utvalg. Andreas ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2017. I sentralstyret har han jobbet med samferdsel og Klimasøksmål Arktis. I samferdselsgruppa har han vært med på å arrangere webinar, og han har fulgt opp klimasøksmålet i retten.

Valgkomiteens vurdering: Andreas har vist et stort engasjement for Natur og Ungdom i lokallaget på Lillehammer. Han er dyktig på presse, noe han virkelig fikk vise under klimasøksmålet. Andreas har også vist stort engasjement og stor arbeidskapasitet i sentralstyret, egenskaper som styrker sentralstyret.

Thor Due (ny)
Thor er 20 år og kommer fra Molde i Møre og Romsdal. Han ble medlem i NU i 2013 og var aktiv i Molde Natur og Ungdom. Thor satt i fylkesstyret i Møre og Romsdal fra 2014. Siden 2015 var han fylkesleder. I lokallag og fylkesstyret har han jobbet med overgangen fra et petroleumsbasert næringsliv til fornybare løsninger, samferdsel og kollektivtransport, sjødeponi og vært aktiv innen verving og rekruttering. Thor ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2017. Her har han jobbet med Klimasøksmål Arktis, og sikret samarbeidet mellom Greenpeace og NU. Han har også jobbet mye med verving, og sitter i sentralstyrets vervegruppe og valg.

Valgkomiteens vurdering: Thor har vist et enormt engasjement for Natur og Ungdom, og lagt ned en solid innsats sitt første halvår i sentralstyret. Han har gjort mye godt presse- og vervearbeid, og har vist seg som en stor ressurs i arbeidet med klimasøksmålet. Thors engasjement og energi styrker sentralstyret.

Jørgen Næss Karlsen (ny)
Jørgen er 20 år og kommer fra Skedsmokorset i Akershus. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2010, og ble aktiv i Nedre Romerike Natur og Ungdom i 2013. Han ble valgt til 1. nestleder i Akershus Natur og Ungdom sommeren 2015. I lokal- og fylkeslag har Jørgen arbeidet med bilfritt sentrum i Lillestrøm og vern av Jødahlsmåsan mellom Nes og Ullensaker. Sommeren 2016 ble Jørgen ansatt som regionsekretær med ansvar for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Han satt i Natur og Ungdoms valgkomite i 2017. Han ble supplert inn i sentralstyret til sommeren 2017. I sentralstyret har han jobbet med fjordsakene og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Valgkomiteens vurdering: Jørgen er en utadrettet og trivelig person som sprer mye glede rundt seg. Han legger ned en stor innsats i arbeidet og er dedikert, og har mye erfaring fra Natur og Ungdom. Jørgen er en viktig og positiv kraft i sentralstyret.

Vilde Gjerde Lied (gjenvalg)
Vilde er 22 år gammel og kommer fra Liabygda på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Hun har som aktivist vært mest opptatt av internasjonal solidaritet, strukturell undertrykking og klimakampen. Hun er aktiv i Latin-Amerikagruppene som representant i landstyret for LAG-Oslo. Hun var i 2015 på solidaritetsbrigade til Brasil med De Jordløses Bevegelse, og har etter dette blant anna jobba politisk med miljøskadeleg industrijordbruk. Vilde var med på å stifte nettverket Nei til et Uetisk Oljefond. Hun har sittet i sentralstyret fra landsmøtet 2017 og har her arbeidet med fisk, olje og gruvedrift. Vilde har vært med på å utarbeide plakaten med arter mot oljeboring, og arrangere Fesk Førr Framtida på Andøya.

Valgkomiteens vurdering: Vilde har vist seg som en driftig aktivist i arbeidet i Latin-Amerikagruppene, og som en dyktig og nytenkende sentralist i Natur og Ungdom. Hennes brede erfaringsfelt og nye innfallsvinkler har vært et friskt pust i sentralstyret, og hun er flink til å stille spørsmål og finne nye måter å jobbe med satte strukturer i organisasjonen. Dette mener valgkomiteen er uvurderlig, og vil styrke organisasjonens arbeid.

Nora Hua Ly Kok (gjenvalg)
Nora er 21 år og kommer fra Kongsvinger i Hedmark. Hun ble aktiv i Natur og Ungdom i 2012. Hun har vært lokallagsleder i Kongsvinger NU. Når Nora var lokallagsleder jobbet hun mye med fjordsakene og å informere om Natur og Ungdom lokalt. I tillegg til sitt engasjement i NU har Nora også vært aktiv i Young Friends of the Earth, blant annet på en samling i Belgia hvor hun jobbet med strategier for å sikre økt mangfold i miljøvernorganisasjoner. Nora har sittet i sentralstyret siden landsmøtet 2017. Her har hun arbeidet med samferdsel og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Valgkomiteens vurdering: Nora har lang erfaring fra Natur og Ungdom, både fra lokallag, studentlag og sentralstyret. I tillegg har hun verdifull internasjonal erfaring. Nora er dypt engasjert i NUs saker, og har vist pågangsmot og drivkraft i arbeidet på kontoret. Hun er en sterk ressurs for organisasjonen.

Therese Hugstmyr Woie (gjenvalg)
Therese ble supplert inn i sentralstyret av landsstyret i mai 2016. Hun er 20 år gammel og ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014. Hun kommer fra Tromsø i Troms, og har bodd 5 år i Kabelvåg i Lofoten. Fra slutten av 2014 til starten av 2016 var hun lokallagsleder i Tromsø Natur og Ungdom. Hun satt i fylkesstyret i Troms fra 2014-2016. Hun har også vært nestleder i Tromsø Naturvernforbund og styremedlem i Troms Naturvernforbund. I Natur og Ungdom har Therese jobbet med fiskeripolitikk og lakseoppdrett, oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet, og samferdselssaker som Kvaløyaforbindelsen og køprising. Therese satt i sommerleirgruppa for 2017. I sentralstyret jobber hun nå med olje og fiskeri, og involverer seg sterkt i prosessen med organisasjonsutvikling.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen ønsker å gjeninnstille Therese Hugstmyr Woie til sentralstyret. Therese har både dyptgående kunnskap på saksfeltene olje og spesielt fisk, i tillegg til en teft for pressearbeid. Hun har et stort hjerte for NU, og sitter på mye kunnskap om organisasjonens arbeid. I tillegg bidrar hun med både engasjement, høy arbeidsmoral og gjennomtenkte ideer.

Valgkomiteens innstilling til delegater til Naturvernforbundets landsmøte 2018
I forbindelse med Naturvernforbundets landsmøte i 2018 innstiller valgkomiteen på følgende delegater og varadelegater. Landsmøtet avholdes i Stavanger 20-22. april 2018.

Valgkomiteen høsten 2017 har bestått av:
Ask Haugerud Hovik, Gina Gylver, Marte Guldal Bramness, Jørgen Næss Karlsen (trakk seg i september), Syvert Kråkenes (1. vara) og Marte Rømoen (2. vara).
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Delegater:
1. Kamilla Elene Samuelsen, Finnmark
2. Andreas Randøy, Vest-Agder/Sentralstyret
3. Vilja Helle Bøyum, Hordaland
4. Einar Helland Berger, Akershus/Tidligere sentralstyret
5. Åsa Braut Bache, Rogaland/Sentralstyret
6. Syvert Tuntland Kråkenes, Oslo/Tidligere sentralstyret
7. Solveig Skaugvoll Foss, Agder/Sekretariatet
8. Lasse Bjørn, Troms/Sekretariatet
9. Una Onsrud, Hordaland
10. Hans Dahle Kvadsheim, Rogaland
11. Eirin Ronæs, Østfold/Sentralstyret
12. Esten Segbø, Hedmark

Vara:
1. Emma Askeland Fosså, Rogaland/Sentralstyret
2. Silje Strøm, Telemark/Tidligere sekretariatet
3. Yme Korshavn, Vestfold
4. Alberte Bekkhus, Østfold
5. Ida Martine Handegaard Bryde, Oppland
6. Bendik Hugstmyr Woie, Troms/Sekretariatet
7. Alva Oleanna Thingnes Førsund, Hordaland
8. Ingebjørg Torkildsen, Vestfold
9. Karianne Andersen, Finnmark/Tidligere Sekretariatet
10. Frida Myklebust Amdahl, Trøndelag
11. Lea Fabri, Møre og Romsdal
12. Yrja Skjærum, Telemark
13. Marte Bramness, Oslo/ Tidligere sentralstyret
14. Even Mjaaland, Trøndelag/Sentralstyret

 

Spørsmål om innstillingen og andre deler av valgkomiteens arbeid kan rettes til valgkomite@nu.no