fbpx
Landsmøtet 2018 Foto: Eirin Torgersen/NU

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret 2019

22.11.2018 av Natur og Ungdom

Her er valgkomiteens innstilling til sentralstyre for 2019

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til sentralstyre for 2019. Innstillingen er basert på
intervjuer med landsstyret, sentralstyret, sekretariat og andre medlemmer.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen høsten 2018 har bestått av:
Jonas Skjemstad Rønning
Yme Korshavn
Markus Refsdal
Ingvild Swane
Abdirahman Hassan
Frida Nodeland Indregard (1. vara)
Tuva Mjelde Refsum (2. vara)

Leder: Gaute Eiterjord (gjenvalg)
Gaute er 23 år og kommer fra Stavanger. Han ble med i Natur og Ungdom i 2010, og ble da
aktiv i Stavanger NU. Han var fylkesleder i Rogaland NU fra sommeren 2013 til landsmøtet
2014. Lokalt jobbet Gaute med kollektivtilbud, vindkraft og med å få innført køprising på
Nord-Jæren. Gaute ble valgt inn i sentralstyret i januar 2014. Han ble valgt til 2. nestleder på
landsmøtet 2015, 1. nestleder på landsmøtet i 2016, og leder på landsmøtet i 2018. Gaute har
i arbeidsutvalget vært med på å lede Natur og Ungdom, og representert organisasjonen i
debatter og i media. I sentralstyret har Gaute arbeidet med samferdsel, jordbruk, oppdrett,
fiskeri, olje og gruve. Han har også vært med og arrangere sommerleir ved Førdefjorden i
2015 og i Lofoten 2017, og arrangere Fesk førr framtida to ganger. Tidligere har Gaute også
arbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag med rekruttering til landbruket.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Gaute Eiterjord som leder i Natur og
Ungdom. Gaute legger ned en stor innsats for organisasjonen, og er dyktig og gjennomført i
arbeidet han gjør. Gaute legger stor vekt på pressearbeid og har en enorm arbeidskapasitet.
Han viser et smittende engasjement og er god til å gi positive tilbakemeldinger på arbeidet til
flere ledd i organisasjonen. Han har spesielt en sterk tilknytning til grasrota. Gaute har enormt
mye kunnskap som han er god til å dele med resten av Natur og Ungdom. Han har lang
fartstid fra Natur og Ungdom, og dermed god kjennskap til prosesser på kontoret og i organisasjonen, samt til organisasjonens saker. Gaute er en enorm styrke for Natur og
Ungdom.

1. Nestleder: Haldis Tjeldflaat Helle (ny)
Haldis er 21 år og kommer fra Oslo. Haldis ble medlem av Natur og Ungdom i 2013 da det
ble startet opp lokallag på Foss videregående skole, hvor hun etterhvert ble lokallagsleder. I
lokallaget har hun jobbet med matsvinn, palmeolje og kildesortering. I 2016 begynte hun i
fylkesstyret i Oslo der hun ble supplert inn som nestleder sommeren 2016. I fylkesstyret i
Oslo har Haldis jobbet mye med samferdsel og biologisk mangfold. Haldis ble supplert inn i
sentralstyret høsten 2017, og ble valgt til 2. nestleder på landsmøtet i 2018. I sentralstyret har
Haldis jobbet med samferdsel, olje og verving. Ved siden av å sitte i sentralstyret til Natur og
Ungdom, arbeider hun i Naturvernforbundet.

Valgkomiteens vurdering: Valgkomiteen innstiller på Haldis Tjeldflaat Helle som 1.
nestleder av Natur og Ungdom. Haldis har stått fram som en drivkraft i arbeidet sitt i Oslo
NU både i lokallag og i fylkesstyret. Hun vist seg som en stor ressurs i sentralstyret og i
arbeidsutvalget. Hun gjør en god jobb med verving, det generelle saksarbeidet på kontoret og
det organisatoriske arbeidet. Hun har stor arbeidskapasitet og bringer nye tanker inn i
organisasjonen.

2. nestleder Jørgen Næss Karlsen (ny)
Jørgen er 21 år og kommer fra Skedsmokorset i Akershus. Han ble medlem av Natur og
Ungdom i 2010, og ble aktiv i Nedre Romerike Natur og Ungdom i 2013. Han ble valgt til 1.
nestleder i Akershus Natur og Ungdom sommeren 2015. I lokal- og fylkeslag har Jørgen
arbeidet med bilfritt sentrum i Lillestrøm og vern av Jødahlsmåsan mellom Nes og
Ullensaker. Sommeren 2016 ble Jørgen ansatt som regionsekretær med ansvar for fylkene
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Han satt i Natur og Ungdoms valgkomite i 2017.
Han ble supplert inn i sentralstyret til sommeren 2017. Jørgen studerer samfunnsøkonomi ved
UiO. Det siste året har Jørgen vært faggruppeansvarlig for gruve.

Valgkomiteens vurdering: Jørgen er en utadrettet og trivelig person som sprer mye glede
rundt seg. Han legger ned en stor innsats i arbeidet han gjør og har lang fartstid i Natur og
Ungdom. Han er dedikert til organisasjonen, spesielt organisasjonens grasrot. Jørgen er en
viktig og positiv kraft i Natur og Ungdom. Han har også masse kunnskap om gruvesakene,
som blir en viktig sak for Natur og Ungdom i 2019.

Øvrige sentralstyremedlemmer:
Einar Sletten (ny)
Einar er 20 år gammel og kommer fra Bodø. Han ble medlem av Natur og Ungdom i januar
2018 og har siden september jobbet aktivt i naturvernutvalget til NU. Einar har et sterkt
engasjement for natur, miljø, klima og det politiske aspektet rundt det. I naturvernutvalget har
Einar interessert seg spesielt for vassdrag. Einar har vokst opp ved havet og har derfor en
spesiell tilknytning til det. Einar har også en tilknytning til Svalbard og har derfor særlig
interesse i de arktiske områdene. Ellers har Einar drevet mye med musikk og spiller selv. Han
har jobbet i en lokal klubb i Bodø med arrangering av både store og små konserter og andre
musikkarrangementer.

Valgkomitéens vurdering: Einar har erfaring med arrangering og han har gjort en utmerket
jobb i naturvernutvalget. Samtidig har han en tilknytning til havet, nord og Arktis og et stort
engasjement for miljø, klima og natur. Dette er egenskaper valgkomitéen ser på som
verdifulle og som vi mener vil komme godt med i sentralstyret.

Ayaan Sugulle (ny)
Ayaan er 20 år gammel og kommer fra Fredrikstad. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i
2015. Hun satt som fylkesleder i Østfold Natur og Ungdom fra 2016 til 2017. Hennes
hjertesak er et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun har arbeidet mye for å få Østfold
Arbeiderparti til å si nei til konsekvensutredning, og Arbeiderpartiet endte opp med å si nei
på deres årsmøte i 2017. Hun har tidligere vært leder i Amnesty Indre Østfold og har sittet i
fylkesstyret til AUF i Østfold. Ayaan har et brennede engasjement for klimarettferdighet og
internasjonal klimapolitikk.

Valgkomiteens vurdering: Ayaan har et brennende engasjement for miljø, og har mye
relevant erfaring både fra Natur og Ungdom og andre organisasjoner. Vi mener hun har
verdifull kunnskap som blant annet kan bidra med å utvide Natur og Ungdoms perspektiver
på ulike saker. Hun kommer til å være et godt tilskudd til kontoret.

Johanne Frost Klepp (ny)
Johanne er 20 år og kommer fra Oslo. Johanne ble medlem av Natur og Ungdom i 2014, og
ble aktiv i organisasjonen etter deltagelse på sommerleiren ved Førdefjorden sommeren 2015.
Senere samme år ble hun leder for Katta Natur og Ungdom, der hun blant annet jobbet mot
matsvinn, palmeolje og bedre kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo, der hun
ble supplert inn som fylkesleder etter landsmøtet 2017. I fylkesstyret har Johanne jobbet for
et bedre sykkelnett i Oslo og for et oljefritt LoVeSe. Skoleåret 2017-2018 gikk Johanne på
Sunnfjord Folkehøgskule i Førde, og var leder for Førde Natur og Ungdom. Der har hun
arbeidet å stoppe sjødeponi i Førdefjorden og for kildesortering av plastemballasje i kommunen. Fra sommeren 2018 har Johanne arbeidet som regionsekretær for Oslo, Trøndelag
og Møre og Romsdal NU. Johanne sitter også i sommerleirgruppa for 2019.

Valgkomiteens vurdering: Johanne har solid erfaring som henholdsvis lokallagsleder for
NUs eldste lokallag og som fylkesleder i Oslo. Hun har også en unik erfaring da hun har vært
aktiv i to vidt forskjellige fylker. Hun er sterk organisatorisk, og valgkomiteen tror det vil
komme godt til nytte i sentralstyret.

Morten Hansen (ny)
Morten Hansen er 19 år, og kommer fra Oppegård i Akershus. Morten har vært aktiv i Natur
og Ungdom siden 2015, da han var med å starte Oppegård Natur og Ungdom. Fra sommeren
2016 til januar 2018 var han fylkesleder og landsstyrerepresentant for Akershus Natur og
Ungdom. Morten var med å starte Ås Natur og Ungdom. Sakene Morten har jobbet med
lokalt er tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, bedre kollektivtilbud, E18, klimasøksmålet og å
utforme en langsiktig klima- og miljøplan i Akershus. Morten studerer økologi ved NMBU.
Morten ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2018, og har jobbet med samferdsel og
oppdrett.

Valgkomiteens vurdering: Morten har et stort engasjement miljøvern. Han har erfaring fra
flere ledd i Natur og Ungdom, og sitter med en bred kunnskap fra flere viktige miljøsaker
som tredje rullebane og klimasøksmålet. Dette tror valgkomiteen vil komme godt til nytte i
sentralstyret

Lasse Bjørn (ny)
Lasse er 21 år gammel, og kommer fra Tromsø. Han ble medlem av Natur og Ungdom høsten
2014 og ble aktiv i Tromsø NU våren 2015. I lokallaget jobbet han med køprising, tog til
Nord-Norge og kystfiske. I januar 2017 begynte Lasse i jobb som regionssekretær for
Trøndelag og Møre og Romsdal. Lasse har også erfaring fra den samiske
ungdomsorganisasjonen Noereh, hvor han var med å starte lokallag i Trømsø. Han har siden
mars 2017 sittet i Noereh sitt sentralstyre. Lasse ble supplert inn i sentralstyret til Natur og
Ungdom i juni 2018, og har jobbet med opprett og jordbruk. Lasse sitter også i
sommerleirgruppa for 2019.

Valgkomiteens vurdering:
Lasse har en unik erfaring i organisasjonsarbeid, fra flere ledd i to helt ulike organisasjoner.
Samtidig sitter han på mye kunnskap i ulike politiske fagfelt. Han har spesielt mye forståelse
for miljøpolitikk og urfolks rettigheter. Han har også god og bred kunnskap om
problematikken i jordbruket og oppdrettsnæringa. Valgkomiteen mener at kunnskapen han
har er svært verdifull for organisasjonen.

Matilde Corneliussen Løvvik (ny)
Matilde er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014
og ble aktiv i Fana Natur og Ungdom samme året. Matilde tok over som lokallagsleder i Fana
NU, hvor hun jobbet med skogvern, mot en andre rullebane på Bergen Lufthavn Flesland og
mot oljeboring i Arktis. I høsten 2017 ble hun valgt inn i Natur og Ungdoms Internasjonale
Utvalg. Som medlem av utvalget har hun representert Natur og Ungdom på klimatoppmøte i
Bonn, og vært med på å arrangere Young Friends of the Earth Europe (Yfoee) sitt årsmøte.
Siden mars 2018 har Matilde sittet i Yfoees styringsgruppe. Matilde ble supplert inn i
sentralstyret i juni 2018, og har arbeidet med gruve og samferdsel. Hun har også vært
internasjonalt ansvarlig i sentralstyret. Ved siden av å sitte i sentralstyret studerer Matilde tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO.

Valgkomiteens vurdering: Matilde er en gledesspreder og har et stort engasjement for Natur
og Ungdoms arbeid. Hun har erfaring fra flere ledd i Natur og Ungdom og bred sakserfaring
som strekker seg fra internasjonalt arbeid til skogvern. Dette tror valgkomiteen vil komme
godt til nytte i sentralstyret.

Ingebjørg Marie Thorkildsen (ny)
Ingebjørg er 19 år og kommer fra Skoppum i Vestfold. Hun har vært aktiv i Natur og
Ungdom siden høsten 2015. Hun ble valgt til lokallagsleder for Horten Natur og Ungdom i
høsten 2016, og der har hun jobbet med kollektivtilbudet og forbruk. Hun ble valgt som
fylkesleder og landsstyrerepresentant i Vestfold NU sommeren 2017, og har jobbet med
samferdsel, klimarettferdighet og gruvesakene. Ingebjørg har også vært aktiv i 4H i sju år.
Ingebjørg ble supplert inn i sentralstyret i juni 2018, og har arbeidet med olje og gruve. Ved siden av å sitte i sentralstyret studerer Ingebjørg KRLE ved NLA.

Valgkomiteens vurdering: Ingebjørg har sakserfaring fra flere fagfelt, og god organisatorisk
erfaring og ledererfaring. Hun har utmerket seg som LS-representant ved å trekke de store
linjene i NUs arbeid. Dette mener valgkomiteen er en stor styrke som kan komme godt til
nytte i sentralstyret. Hun har mye kunnskap om olje og gruve.

Mia Cathryn Haugen Chamberlain (ny)
Mia er 20 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014.
Mia har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, hvor hun var fylkesstyremedlem i Hordaland SU
fra 2016 til 2017. Hun har også sittet som landsstyremedlem i Ungdom mot EU i to år. I 2015
var hun med på å starte Langhaugen NU og var nestleder der i et halvt år frem til hun dro på utveksling til Wales. Der jobbet hun med å innføre pantelotteri på skolen, og forbedre
resirkuleringen. Mia arbeidet fra sommeren 2017 til sommeren 2018 som regionsekretær for
Vestlandet i Natur og Ungdom. Mia har et stort engasjement for oppdrett og har jobbet mye
med klimaperspektiv i internasjonale handelsavtaler. Mia ble supplert inn i sentralstyret i juni
2018, og har arbeidet med olje, gruve og inkludering.

Valgkomiteens vurdering: Mia har bred organisasjonserfaring henholdsvis fra Sosialistisk
Ungdom, Ungdom mot EU og fra Natur og Ungdom gjennom lokallag og som
regionssekretær. Hun har et stort engasjement for oppfølging av fylker og for pressearbeid,
samt for politisk arbeid spesielt på gruve og olje. Dette tror valgkomiteen vil være en styrke
for sentralstyret.

Åsa Braut Bache (gjenvalg)
Åsa er 20 år, og kommer fra Stavanger i Rogaland. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i
2014, og ble aktiv samme høst. I 2015 ble hun valgt inn i lokallagsstyret til Stavanger NU og
var det i et halvt år, før hun dro på utveksling til Canada i skoleåret 2015/2016. Da hun kom
tilbake til Stavanger ble hun valgt inn i lokallagsstyret, før hun sommeren 2017 ble valgt inn i
fylkesstyret til Rogaland NU. Hun har arbeidet mye med oljepolitikk og å stoppe sjødeponi i
Førdefjorden. Åsa ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2018. Det siste halve året har
Åsa vært faggruppeansvarlig for oppdrett, og sitter i sommerleirgruppa for 2019.

Valgkomiteens vurdering: Åsa har erfaring fra både lokallag og fylkesstyre i Rogaland.
Hun er i dag en av de i sentralstyret som har mest kunnskap om oppdrett, i tillegg har kan hun
mye om olje og gruve. Dette tror valgkomiteen vil komme til god nytte i sentralstyret.

Even Mjaaland (gjenvalg)
Even er 20 år og kommer fra Trondheim i Trøndelag. Han ble medlem i Natur og Ungdom i
2007, og ble aktiv i Trondheim Natur og Ungdom sommeren 2015. Even satt i lokallagsstyret
fra 2015 til 2016 og som nestleder i Sør-Trøndelag NU i 2016. Han har jobbet med
samferdsel og kollektivtransport, matsortering, kampen mot utbyggingen av Nidarøområdet i
Trondheim og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor han blant annet jobbet mye med
konsertarrangement, miljøkveld og nattaksjon. Even ble valgt inn i sentralstyret på
Landsmøtet i 2018, og har jobbet med oppdrett og samferdsel.

Valgkomiteens vurdering: Even har ti år bak seg som medlem av Natur og Ungdom, og
erfaring fra lokallag og fylkesstyre i organisasjonen. Han har stort engasjement for mange av
sakene som NU jobber med, og han har stor arbeidsvilje og arbeidskapasitet. Han har også
mye kunnskap om store samferdselssaker som en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn.

Andreas Randøy (gjenvalg)
Andreas er 21 år og kommer fra Kristiansand i Vest-Agder. Han har vært medlem i Natur og
Ungdom siden 2014. Han satt i lokallagsstyret i Kristiansand NU fra 2014 til 2016. Høsten
2016 begynte han på Nansenskolen i Lillehammer, og var med på å starte opp både
Lillehammer Natur og Ungdom. Han satt fra februar 2017 i Internasjonalt utvalg. Andreas ble
supplert inn i sentralstyret sommeren 2017. I sentralstyret har han jobbet med samferdsel og
Klimasøksmål Arktis. Han sitter nå som faggruppeansvarlig for olje.

Valgkomiteens vurdering: Andreas har vist et stort engasjement for Natur og Ungdom i
lokallaget på Lillehammer. Han er dyktig på presse, noe han virkelig fikk vise under
klimasøksmålet. Andreas har også vist stort engasjement og stor arbeidskapasitet i
sentralstyret, og har gjennom det vært en viktig styrke for organisasjonen.

Thor Due (gjenvalg)
Thor er 21 år og kommer fra Molde i Møre og Romsdal. Han ble medlem i NU i 2013 og var
aktiv i Molde Natur og Ungdom. Thor satt i fylkesstyret i Møre og Romsdal fra 2014, og ble i
sommeren 2015 valgt til fylkesleder i Møre og Romsdal NU. I lokallag og fylkesstyret har
han jobbet med oljepolitikk, kollektivtilbud, sjødeponi og verving. Thor ble supplert inn i
sentralstyret sommeren 2017. Her har han jobbet med olje og verving. Sommeren 2018 dro
Thor på en ekspedisjon til Bjørnøya for å kartlegge og se på områdene man ønsker å åpne
opp for oljevirksomhet.

Valgkomiteens vurdering: Thor har vist et enormt engasjement for Natur og Ungdom. Han har gjort mye godt presse- og
vervearbeid, og har vist seg som en stor ressurs i arbeidet med klimasøksmålet. Thors
engasjement, kreative ideer og energi styrker sentralstyret.