fbpx
Tidligere sentralstyre på landsmøte
Tidligere sentralstyre på landsmøte

Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre 2021

21.12.2020 av Therese Hugstmyr Woie

På Natur og Ungdoms landsmøte 8. - 10. januar skal det velges nytt sentralstyre som velges for ett år om gangen. Her kan dere lese hvilke gamle og nye fjes som er innstillt av valgkomiteen!

Valgkomiteen for landsmøtet 2021 har bestått av: 

Torgeir Vestre, leder av komitéen
Elise Sørensen, fast medlem
Lars Magnus Hansen, fast medlem
Haldis Tjeldflaat Helle, fast medlem
Sindre Kielland, fast medlem
Johannes Gartland, varamedlem
Amelia Gomez Snerte, varamedlem

I løpet av høsten 2020 har Natur og Ungdoms valgkomité intervjuer ulike ledd av organisasjonen for å utarbeide vår innstilling til sentralstyret 2021. Under prosessen har valgkomiteen basert seg på innspillene og intervjuene som ble foretatt både før suppleringen av sentralstyret i sommer og i løpet av høsten. 4 sentralstyremedlemmer varslet at de ikke ønsket å stille til gjenvalg i sine verv i 2021. Disse fire er Jørgen Næss Karlsen, Andreas Randøy, Ingebjørg Marie Thorkildsen og Tora Fougner-Økland. Vi har forsøkt å synliggjøre muligheten for å stille til sentralstyret, og har i løpet av prosessen vært i kontakt med mer enn 50 potensielle kandidater for å fylle de fire plassene. Valgkomieen har derfor høy tillitt til at den innstillingen som presenteres for landsmøtet består av svært velegnede kandidater. På grunn av pandemisituasjonen i Norge, har alle intervjuer og store deler av Valgkomiteen sitt arbeid blitt gjennomført over video.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Arbeidsutvalget:


Leder: Therese Hugstmyr Woie (gjenvalg)

Therese er 23 år og kommer fra Tromsø. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble lokallagsleder i Tromsø NU høsten 2014. I Tromsø NU jobbet Therese særlig mye mot oljeboring i Arktis og for en miljøvennlig bymiljøavtale i Tromsø. Sommeren 2016 ble Therese supplert inn i NUs sentralstyre. Der har hun jobbet blant annet med oljepolitikk, samt fiskeri. I ulike perioder har hun ledet både Natur og Ungdoms arbeid med fiskeri og oppdrett, samt NUs arbeid med oljepolitikk. Sommeren 2018 ble Therese ansatt som daglig leder i Natur og Ungdom. Der hadde hun hatt ansvar for NUs økonomi, samt arbeidsgiveransvar for NUs sekretariat. Hun hadde stillingen som daglig leder fram til hun ble valgt som leder i NU på landsmøtet januar 2020. Therese har i 2020 ledet organisasjonen trygt gjennom et vanskelig år preget av korona-pandemien. Hun har vært en tydelig stemme på et bredt spekter av politiske saksfelt, blant annet olje, fiskeri, gruvedumping, vindkraft og skolestreik for klima.

Første nestleder: Lea Justine Nesheim (ny)

Lea Justine Nesheim er 20 år og kommer fra Farsund i Agder. Hun har vært medlem i Natur og Ungdom siden våren 2016, og ble fylkesleder og landsstyrerepresentant for Vest-Agder NU høsten 2018. Lea arbeidet mye lokalt med å styrke NUs aktivitet på Sørlandet, og var med å gjenstarte aktiviteten til fylkesstyret og flere av lokallagene i fylket. Lokalt jobbet Lea blant annet for er oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og med Skolestreik for klima, som hun vært med å arrangere flere ganger både i Farsund og Kristiansand. Lea arbeidet også mye med å knytte bånd med andre organisasjoner. Sommeren 2019 ble Lea supplert inn i NUs sentralstyret. Hun har i sin tid i sentralstyret vært særlig opptatt av å styrke grasrota og løfte fram det lokale miljøvernarbeidet over hele landet. Hun har jobbet særlig med olje- og samferdselspolitikk, og vært sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt behandlingen av Klimasøksmål Arktis i Lagmannsretten og Høyesterett.

Andre nestleder: Morten Hansen (ny)

Morten Hansen er 21 år og kommer fra Oppegård i Akershus. Morten har vært aktiv i Natur

og Ungdom siden 2015, da han var med å starte Oppegård Natur og Ungdom. Senere var Morten også sentral i å starte Ås Natur og Ungdom. Fra sommeren 2016 til januar 2018 var han fylkesleder for Akershus Natur og Ungdom. I Akershus jobbet Morten blant annet mot tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, mot utvidelse av E18, for et bedre kollektivtilbud i Akershus, og med å utforme en langsiktig klima- og miljøplan i Akershus. Morten ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2018, og har i sin tid i sentralstyret vært en viktig ressurs når det gjelder naturvernsaker. Han har blant annet jobbet med samferdsel, oppdrett og fiskeri og mot gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord, og har vært sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt utbyggingen av en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn.

Valgkomiteens vurdering:

I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har Valgkomiteen særlig lagt vekt på kandidatenes erfaring fra Natur og Ungdom, samt faglig og organisatorisk kompetanse. Det har også vært viktig å ivareta en geografisk spredning, samt å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen og som samtidig representerer medlemsmassen på en god måte.

 Valgkomiteen opplever at Therese har gjort en fremragende jobb som leder det siste året, og har ledet organisasjonen trygt og godt gjennom en utfordrende periode. Lea og Morten har i fellesskap en utrolig lang og bred erfaring i organisasjonen, i tillegg til en imponerende faglig kompetanse og visjoner for organisasjonen som gjør dem til gode tilskudd i Natur og Ungdoms ledelse.

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju. noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. Valgkomiteen har derfor full tillit til at Therese, Lea og Morten vil gjøre en kjempegod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2021.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Kaja Marie Nyland (ny)

Kaja Marie Nyland er 18 år og kommer fra Kabelvåg i Lofoten. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2015, og aktiv i Vågan Natur og Ungdom fra våren 2016. Fra høsten 2017 til høsten 2019 var hun lokallagsleder i Vågan Natur og Ungdom. Våren 2017 ble hun også valgt som nestleder og landsstyrerepresentant for fylkeslaget i Nordland, og høsten 2018 ble hun valgt til fylkesleder i Nordland. I lokallag og fylkesstyre har Kaja blant annet jobbet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mot oljeboring i Arktis, med bærekraftige havnæringer og arrangert skolestreik for klima. I tillegg til vervene i Nordland har Kaja sittet i Internasjonalt utvalg siden høsten 2018. Hun har også representert Natur og Ungdom i prosjektet Inspire Change, hvor hun har jobbet med formidling med mål om å engasjere. Ved siden av vervene i Natur og Ungdom sitter Kaja i styret til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kaja har bred sakserfaring og kjenner grasrota i NU godt. Hun brenner særlig for havet og utfasing av petroleumsnæringen, samt for at de unges stemme skal bli hørt i den internasjonale klimakampen. Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Kaja fullføre siste år på Aust-Lofoten videregående skole våren 2021.

Nils Nerhus Rørstad (ny)

Nils Nerhus Rørstad er 20 år og kommer fra Grünerløkka i Oslo. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2015 og var lenge aktiv i Oslo Øst Natur og Ungdom. Sommeren 2018 ble han valgt som landsstyrerepresentant og fylkesleder i Oslo Natur og Ungdom, verv han hadde frem til januar 2020. Mens han avtjente verneplikten i Bardufoss, startet han opp Bardunapa Natur og Ungdom og satt som lokallagsleder frem til han dimitterte i desember. Som fylkesleder i Oslo Natur og Ungdom har han jobbet særlig med skolestreik for klima og samferdsel i Oslo og var med på å drive et tett påvirkningsarbeid opp mot byrådet i Oslo. Nils har bred erfaring med organisatorisk, politisk og faglig arbeid fra flere ledd i organisasjonen. Han brenner spesielt for klimarettferdighet og internasjonal utvikling. Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Nils studere Utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo.

Simen Storengen (ny)

Simen er 20 år og kommer fra Hamar. Han ble medlem i 2017 og har vært aktiv i lokallaget Hedmarken NU fram til 2019. I Hedmarken NU har han deltatt og planlagt flere aksjoner for lokale og nasjonale saker. Han har også hatt ansvar for den årlige miljøfestivalen Mylder. Simen studerer for tiden organisasjonsledelse ved Høgskolen i Innlandet, og har god organisatorisk kompetanse som vil være nyttig for sentralstyret i det kommende året. Simen brenner særlig for omstilling fra fossil og forbrukersamfunnet, både for den enkelte og strukturelt. Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Simen fullføre årsstudiumet i organisasjonsledelse ved Høgskolen i Innlandet.

Anja Risten Buljo Eira (ny)

Anja Risten Buljo Eira er 20 år gammel og kommer fra Kautokeino i Finnmark. Anja ble medlem i Natur og Ungdom sommeren 2017, og var med å starte opp Kautokeino Natur og Ungdom. Der satt hun som lokallagsleder. Anja har også sittet i fylkesstyret for Finnmark fra 2018 til 2019. Anja driver med reindrift og brenner for naturvern og reindriftssaker. Anja er spesielt engasjert i gruvesakene og i å forhindre gruvedrifta i Repparfjord. Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Anja fullføre studier i reiseliv i Alta. Anja har lang fartstid i organisasjonen, og har arbeidet med sine hjertesaker på både lokalt og nasjonalt nivå.

Aksel Bødtker (ny)

Aksel er 19 år gammel og kommer fra Nesodden i Akershus. Han startet lokallaget Nesodden NU da han var 15 og var lokallagsleder fram til 2019. Han har også sittet i fylkesstyret i Akershus siden 2018 og ble fylkesleder for Akershus i 2019. Aksel fortsatte som fylkesleder da Akershus slo seg sammen med Buskerud og Østfold og er for tiden fylkesleder for Viken NU. I lokal- og fylkeslag har Aksel blant annet arbeidet med skolestreik, oljeboring i arktis, skogvern, tredje rullebane på Gardermoen og utbygging av E18. Aksel satt også i naturvernutvalget fra 2019 til 2020. Våren 2020 ble Aksel supplert inn i sentralstyret. Der har han jobbet med oljefritt Barentshav, fisk og oppdrett, i tillegg til skolestreik for klima.

Freia Catana Aasdalen (ny)

Freia er 20 år gammel og kommer fra København i Danmark. Hun ble medlem i Natur og Ungdom kort tid etter at hun flyttet til Lillehammer i 2015, og i 2016 ble hun aktiv i Lillehammer NU. Da hun flyttet til Voss høsten 2019, var hun med på å starte lokallag der, og ble selv lokallagsleder. I lokallag arbeidet Freia blant annet med Klimasøksmål Arktis, gruvedumping i norske fjorder, skolestreik og oljeboring.  I 2019 ble Freia også med i NUs internasjonale utvalg. Våren 2020 ble Freia supplert inn i sentralstyret. Der har hun jobbet spesielt med oljefritt Barentshav og fiskeri og oppdrett.

Gina Gylver (ny)

Gina er 19 år og kommer fra Oslo. Hun ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014, og ble kort tid etter lokallagsleder i Oslo øst/sentrum. I 2016 ble hun med i fylkesstyret i Oslo NU, og i 2017 ble hun fylkesleder, et verv hun hadde fram til 2019. I Oslo arbedet Gina for bedre kollektivtransport, sykkelveier, samt med nasjonale saker som Oljefritt LoVeSe, Klimasøksmål Arktis og mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Gina har også sittet i NUs valgkomité. I 2019 ble hun medlem i Natur og Ungdoms internasjonale utvalg. Våren 2020 ble Gina supplert inn i sentralstyret hvor hun har jobbet med samferdsel og gruvesakene.

Ida Martine Handegaard Bryde (ny)

Ida Martine er 20 år og kommer fra Gausdal i Oppland. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2016, og satt som fylkesleder og landsstyrerepresentant for Oppland fra 2017 til 2019. Fra våren 2020 har hun også sittet i NU sitt landbruksutvalg. Ida Martine har vært sentral i å bygge opp både Natur og Ungdoms lokallag i Lillehammer og fylkeslag i Oppland, som ikke eksisterte før hun ble aktiv. Våren 2020 ble Ida Martine supplert inn i sentralstyret hvor hun har jobbet med samferdsel og gruvesakene.

Simon Balsnes (ny)

Simon er 22 år gammel og har vokst opp i Søgne i Agder. Simon har aldri vært aktiv i lokallag i Natur og Ungdom, men har vært svært engasjert i miljøpolitikk siden valget i 2017. Da jobbet han blant annet frivillig i Rødt og fikk senere verv i partiet. Siden da har engasjementet for klima og miljøvern bare vokst, og i 2019 ble han med i en av arbeidsgruppene som jobbet med Klimasøksmål Arktis i forbindelse med at saken skulle opp for Lagmannsretten. Her gjorde Simon seg særlig bemerket som en konstruktiv og nyttig ressursperson. Våren 2020 ble Simon supplert inn i sentralstyret, hvor han har jobbet spesielt med oljefritt Barentshav og fulgt opp studentarbeidet.

Sandra Butoyi (gjenvalg)

Sandra er 21 år og kommer fra Skien i Telemark. Sandra var aktiv i Natur og Ungdoms lokallag i Skien fra 2016 til 2018, der hun blant annet arrangerte flere aksjoner og arrangementer. Hun var også aktiv i Natur og Ungdoms studentlag på UiO i 2019. I tillegg til sin tid i Natur og Ungdom har Sandra også en bred serfaring fra organisasjoner Operasjon Dagsverk, Elevorganisasjonen, Changemaker, Røde Kors og AUF. Sandra ble valgt inn i sentralstyret til Natur og Ungdom på landsmøtet i 2020. Sandra har i sentralstyret arbeidet særlig mye med Samferdsel og Oljefritt Barentshav.

Hedwig Thiery Aresvik (gjenvalg)

Hedwig er 21 år og kommer fra Aure i Møre og Romsdal. Hedwig gikk på skole i Trondheim, og det var der hun ble aktiv i Natur og Ungdom våren 2018.  Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 var Hedwig leder i Trondheim NU, der hun blant annet jobbet mot nedbygging av matjord, oljeboring i Arktis, utslipp av tungmetaller i kommunen, samt med å arrangere skolestreik i Trondheim.I 2019 satt Hedwig i NUs valgkomité og Plast- og Forbruksutvalget. På Landsmøtet 2020 ble Hedwig valgt inn i sentralstyret til NU. I 2020 har hun jobbet særlig med gruvesakene og skolestreik for klima.

Even Mjaaland (gjenvalg)

Even Mjaaland er 23 år og kommer fra Trondheim i Trøndelag. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2007, og ble aktiv i Trondheim Natur og Ungdom sommeren 2015. Even ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2018 og har jobbet særlig med samferdsel, streik og oppdrett. Even har jobbet med samferdsel i sin hele tid i sentralstyret og har jobbet spesielt med tredje rullebane på Gardermoen, elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, jernbane generelt, reisevaner og nasjonal transportplan. Even har vært viktig i gjennomføring av en rekke store arrangementer som Klimacamp Gardermoen og flere skolestreiker.

Valgkomiteens vurdering

I løpet av arbeidet med innstillingen har valgkomiteen vært i kontakt med et stort antall kandidater, og mener med bakgrunn i dette at vi har satt sammen en svært sterk innstilling. I utformingen av sentralstyret har valgkomiteen vektlagt kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring, samtidig som vi har forsøkt å sette sammen en gruppe med et bredt spekter av erfaringer og bakgrunner. Valgkomiteen har, etter innspill fra flere ledd i organisasjonen lagt vekt på å øke den geografiske spredningen i sentralstyre, og å sørge for en sunn kjønnsbalanse. Valgkomiteen mener at innstillingen i stor grad oppfyller disse kravene og reflekterer innspillene gitt fra organisasjonen, og har full tillit til at kandidatene vil gjøre en solid jobb og representere organisasjonen godt i sitt arbeid.

I løpet av 2020 har det vært stor utskiftning i sentralstyret, og valgkomiteen har derfor hatt mange plasser å fylle. For å sikre at innstillingen fyller de innspillene som ble gitt av organisasjonen og at de beste kandidatene ble innstilt har valgkomiteen har valgt å innstille på to kandidater bosatt utenfor det sentrale østlandet. Smittesituasjonen i forbindelse med med Korona-pandmien har gjort at sentralstyrets arbeid høsten 2020 har vært preget av hjemmekontor og møter over video. Utsiktene for våren 2021 er at denne situasjonen vil vedvare. Valgkomitéen mener derfor det vil være mulig for de to sentralstyremedlemmene å utføre sitt arbeid fra Kabelvåg og Alta.